Pobrinite se za svoje najbliže

Ugovaranjem osiguranja svojim najbližima pružate finansijsku sigurnost ako vam se dogodi najgore. Priključivanjem dodatnih osiguranja pobrinut ćete se i za vlastitu finansijsku sigurnost.

Riziko životno osiguranje garantuje isplatu dogovorene osigurane sume korisniku u slučaju smrti osigurane osobe tokom trajanja osiguranja. Za vlastitu sigurnost se pobrinite ugovaranjem dodatnih osiguranja.


Osiguranje nema štedni dio, pa vam nudimo visoke osigurane sume uz pristupačne premije.


Uzajamno riziko osiguranje

Riziko životnim osiguranjem mogu se osigurati dvije osobe, što nazivamo uzajamnim riziko osiguranjem. U slučaju smrti jedne od dvije osigurane osobe, za vrijeme plaćanja premije osiguravač isplaćuje korisniku osiguranja ugovorenu osiguranu sumu.

Avansna isplata dijela osigurane sume

U slučaju da je osiguranoj osobi dijagnosticirana neizlječiva bolest koja je potvrđena ljekarskim nalazima i mišljenjem ljekara osiguravača, a za koju je predviđen smrtni ishod u periodu do jedne godine do postavljanja dijagnoze, osiguravač će kao avans isplatiti do 50% obaveza za slučaj smrti. U slučaju isplaćenog avansa, ugovarač osiguranja je oslobođen plaćanja daljih premija osiguranja. Kod nastanka osiguranog slučaja smrti prve od osiguranih osoba — Osiguravač će korisniku osiguranja isplatiti osiguranu sumu u slučaju smrti, umanjenu za isplaćeni avans.

O osiguranju

Ko se može osigurati
Osnovno i dodatna
osiguranja
Životni stil
i premija
Isplate
Sažetak

Moguće je osigurati:

 • zdrave osobe,
 • osobe od 18 do 60 godina,
 • osobe koje nisu starije od 65 godina na kraju osiguranja.

OSNOVNO OSIGURANJE

 • Prilikom ugovaranja osiguranja birate iznos osigurane sume za slučaj smrti.
 • U slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja osiguranja, osiguravajuće društvo isplaćuje osigurani iznos korisniku za slučaj smrti.
 • Mogućnost prijevremene isplate do 50% osigurane sume u slučaju neizlječive bolesti.


DODATNA OSIGURANJA

Riziko životnom osiguranju moguće je priključiti :

 • dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja/nezgode;
 • dodatno osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja/nezgode;
 • dodatno osiguranje od težih bolesti i povreda;
 • zdravstveno osiguranje na putovanju u inostranstvu;


Prema zdravstvenom stanju, indeksu tjelesne mase, profesiji osigurane osobe i mogućem sudjelovanju u rizičnim poslovima i slobodnim aktivnostima osigurane osobe su podijeljene u tri razreda:

 • pušači,
 • nepušači,
 • nepušači sa povoljnim životnim stilom u skladu sa kriterijima osiguravajućeg društva.


POVOLJAN ŽIVOTNI STIL

Životni stil znači tipičan način života pojedinca i može utjecati na visinu premije prilikom ugovaranja osiguranja.
Sa životnim stilom koji je povoljan za osiguravajuće društvo, premija će vam biti povoljnija.


PREMIJA

Premija se može platiti obročno ili jednokratno.


POPUSTI NA PREMIJU

 • za godišnje plaćanje 3,50%
 • za polugodišnje plaćanje 2,50%
 • za kvartalno plaćanje 2,00%.

ISPLATE IZ OSNOVNOG OSIGURANJA

U slučaju smrti osigurane osobe tokom trajanja osiguranja, osiguravajuće društvo isplaćuje korisniku dogovorenu osiguranu sumu u slučaju smrti. U slučaju smanjenja osigurane sume, osiguravajuće društvo isplaćuje iznos osigurane sume u slučaju smrti, koji je vrijedio u mjesecu u kojem je nastupio osigurani slučaj. Osiguranje s isplatom osigurane sume u slučaju smrti prestaje. Korisnik može birati između paušalnog plaćanja, obročnog plaćanja ili kombinacije.


ISPLATA IZ DODATNIH OSIGURANJA

Uplate iz dopunskog osiguranja zavise od pokrića koje ste odabrali za svako dopunsko osiguranje.

Riziko životno osiguranje


Plaćanje premije


Obročno Jednokratno
Osiguravajuće pokriće Smrt

Ugovarač Fizička ili pravna osoba

Ko se može osigurati Osebe starosti do 18 do 60 godine

Trajanje osiguranja od 1 do 25 godina, ali prilikom isteka osiguranja osoba nije starija do 65 godina
Uzajamno osiguranje Osiguranje za dvije osobe na jednoj polici

Premija Minimalna premija  2,5 EUR mjesečno
-
Frekvenca plaćanja: mjesečno, kvartalo, polugodišnje i godišnje

-
Osigurana suma
Minimalna osigurana suma
2.500 EUR
2.500 EUR
Dodatne mogućnosti u okviru osnovnog osigura Povećanje osigurane sume
-
Mogućnost prijevremene isplate do 50% osigurane sume


Mogućnost priključenja dodatnih osiguranja Dodatno osiguranje nezgode

Dodatno osiguranje od težih bolesti i povreda

Dodatno osiguranje drugog ljekarskog mišljenja

Dodatno zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka u inostranstvu

Dodatno osiguranje djece do posljedica nesretnog slučaja  nezgode7 razloga za ugovaranje.

1 Sigurnost porodice
2 Lična sigurnost
3 Osigurana suma po vašoj mjeri
4 Uzajamno osiguranje dvije osobe
5 Premije su povoljnije jer osiguranje ne uključuje štednu komponentu
6 Dodatna osiguranja
7 Poresko dopustiv rashod
Koliko bi bilo potrebno
mojim najbližima?
Izračunaj

Česta pitanja

Kada trebam životno osiguranje za slučaj smrti?

Ovo osiguranje vam je potrebno kad se želite pobrinuti za finansijsku sigurnost svojih najbližih u slučaju da vam se dogodi najgore. Isplata bi ublažila finansijske poteškoće u kojima bi se vaši najbliži mogli naći u slučaju vaše smrti, ako ovise o vašim prihodima ili ako imate neotplaćene obaveze poput kredita.

Kolika osigurana suma mi je potrebna?

Preporučeni iznos za nadoknadu gubitka dohotka u slučaju smrti osigurane osobe ovisi o potrebama porodice, njenim planovima, zaduživanjima i svemu onome što bi moglo porodicu finansijski opteretiti u slučaju smrti osigurane osobe .
Ako želite provjeriti za koji iznos osiguranja biste se trebali osigurati, kako bi vaši najbliži bili finansijski osigurani, ako se dogodi najgore, kliknite na link. Izračun osigurane sume prilagodit će se vašem porodičnom statusu, načinu života i finansijskoj situaciji.

Ovisno o potrebi finansijske sigurnosti, klijent odabire stalnu ili opadajuću osiguranu sumu prilikom ugovaranja osiguranja.

Kada treba otići na pregled kod ljekara i ko to plaća?

Liječnički pregled osigurane osobe je predviđen za osigurane sume iznad određenih granica, a ovisno o dobi osiguranika. Liječnički pregled može se obaviti u ugovornoj ustanovi ili kod odabranog izvođača, ovisno o mjestu prebivališta osigurane osobe.


Koja dodatna osiguranja mogu priključiti polici životnog osiguranja za slučaj smrti?

Riziko životnom osiguranju moguće je priključiti :

 • dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja/nezgode;
 • dodatno osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja/nezgode;
 • dodatno osiguranje od težih bolesti i povreda;
 • zdravstveno osiguranje na putovanju u inostranstvu;
Šta se događa sa osiguranjem u slučaju da prestanem plaćati premiju?

Osiguranje se prekida u slučaju tri neplaćene dospjele premije. U slučaju da premija nije plaćena dva mjeseca nakon datuma dospijeća, osiguravajuće društvo ugovaraču osiguranja šalje opomenu.. Ako ugovarač osiguranja ne plati dospjelu premiju u roku navedenom u dopisu i koji ne može biti kraći od mjesec dana, osiguravajuće društvo odustaje od ugovora. Osnovno i dodatno osiguranje prestaje u 24.00 sata na dan raskida ugovora.
Kakav je postupak isplate osigurane sume u slučaju smrti osigurane osobe?
Da bi uredio isplatu u slučaju smrti, korisnik naveden na polici osiguranja mora se lično prijaviti u bilo kojoj poslovnoj jedinici Triglav Osiguranja d.d. Prilikom popunjavanja prijave osiguranog slučaja sa slučaj smrti osobe, potrebno je dostaviti lični dokument, matični broj, broj bankovnog računa, Izvod iz matične knjige umrlih osigurane osobe, potvrdu o uzroku smrti i policu osiguranja ako je korisnik ima. Nakon prijave smrti, prestaje plaćanje premije osiguranja i polica se zatvara.
Koji je postupak za promjenu ugovača osiguranja na polici?

Za promjenu ugovarača osiguranja na polici, ugovarač osiguranja podnosi zahtjev na obrascu "Zahtjev za promjenu ugovarča osiguranja", koji sadrži podatke o trenutnom ugovaraču osiguranja, a u dijelu "Pregled klijenta (novog ugovarača osiguranja)" podatke o novom ugovaraču osiguranja. Za novog ugovarača osiguranja također je potrebno ispuniti Izjavu o političkoj izloženosti. Prije bilo kakve promjene na polici osiguranja potrebno je identificirati trenutnog i novog ugovarača, što oboje mogu učiniti istovremeno za vrijeme ličnog posjeta bilo kojoj poslovnici Triglav Osiguranja d.d. Pri prijavi  su potrebni lični dokumenti.

Kako mogu urediti promjenu adrese i prezimena na polici?
Ugovarač osiguranja može podnijeti zahtjev za promjenu ličnih podataka tokom ličnog posjeta bilo kojoj poslovnoj jedinici Triglav Osiguranja d.d. ili sa zastupnikom osiguranja. U slučaju ličnog podnošenja zahtjeva, potrebno je izvršiti identifikaciju na osnovu ličnog dokumenta.
Odustajanje od ugovora
U skladu s uvjetima osiguranja, ugovarač osiguranja ima pravo odustati od ugovora o osiguranju u roku od 30 dana od primitka police. Izjava o odustajanju, koja mora sadržavati broj ugovora o osiguranju i potpis osiguranika, mora biti u pisanom obliku i dostavljena osiguravajućem društvu do roka. Osiguravajuće društvo ima pravo naplatiti premiju za svaki dan jamstva osiguravajućeg društva, stvarne troškove povezane s odustajanjem od ugovora, kao i troškove liječničkog pregleda ako je osigurana osoba upućena na liječnički pregled i plaćena zdravstvena ustanova.

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo Adobe Acrobat Reader

Također pogledajte