Manje brige i troškova

Ugovorite zaštitu svog bonusa i u slučaju štete nadoknadite finansijski gubitak.

Zaštita bonusa je dodatno osiguravajuće pokriće koje se zaključuje uz osiguranje od automobilske odgovornosti (AO).

Ukoliko ste krivi za štetu, vaš bonus će sljedeće godine biti umanjen za 3 premijska stupnja (30%). Međutim, ukoliko ugovorite predmetno osiguranje, pokriven je vaš finansijski gubitak nastao kao posljedica umanjenja bonusa.

Osiguranje zaštite bonusa je moguće ugovoriti za sve premijske grupe. U pokriću je jedna šteta, a koja je nastala za vrijeme trajanja police zaštite bonusa.

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo Adobe Acrobat Reader

Ostala auto osiguranja