Saznajte!

Postupak po pritužbama


Pravilnik o postupku odlučivanja po pritužbama osiguranika u Triglav Osiguranju d.d. Podružnica Banja Luka

Pritužba se podnosi pismenim putem poštom na adresu Triglav Osiguranje d.d. Podružnica Banja Luka, Ulica Prvog krajiškog korpusa broj 29. Banja Luka, ili putem e-mail adrese info@triglav.ba.

Pritužba treba da sadrži ime i prezime podnosioca pritužbe, sadržaj postupanja ili odluke Društva na koju se podnosilac podnosi pritužbu, dokaze odnosno činjenice na kojima podnosilac pritužbe temelji svoje neslaganje.

Podnosilac pritužbe odgovor na svoju pritužbu treba da dobije u roku od petnaest dana.

Postupak po pritužbi se provodi povjerljivo, korektno i u skladu sa propisima koji uređuju postupanje i zaštitu ličnih podataka.


Complementary Content
${loading}