Za mirnu plovidbu

Pobrinite se da vas svaka šteta na vašem plovilu ne optereti previše finansijski.

Kasko osiguranje plovila obezbjeđuje osiguraniku primjerno osiguravajuće pokriće za njegovo plovilo. Zbog mogućnosti nastanka nezgode, pa i zbog provala i obijesnosti, veliki je broj primjera nastanka štete.


Sa ovim osiguranjem osiguravač osigurava fizički gubitak, uništenje i oštećenje trupa broda, njegovih mašina, uređaja i opreme, te troškove nastale neposredno zbog nastanka osiguranog slučaja.

Vlasnik može svoje plovilo osigurati od:

  • fizičkog gubitka ili oštećenja koje nastane na osiguranom plovilu tokom plovidbe i za vrijeme kad plovilo nije u vodi;
  • oštećenja kod isplovljavanja, izvlačenja ili dizanja na obalu;
  • opasnosti požara, eksplozije i groma;
  • oštećenja plovila koja služe za privrednu djelatnost (osim iznajmljivanja)
  • opasnosti od pada aviona ili njegovih dijelova;
  • opasnosti od krađe, nasilnih radnji trećih osoba ili opasnosti neovlaštene upotrebe plovila;

Kod nastanka osiguranog slučaja, osiguravač pokriva i troškove spašavanja, generalne havarije te nagrade za spašavanje.

Ostala osiguranja za vodena plovila