Obavezno osiguranje

Plovilom možete nanijeti veliku štetu ljudima koji su u vašoj blizini tokom plovidbe.

Kod osiguranja od odgovornosti vlasnika plovila na motorni pogon, osiguravač pokriva dokazanu odgovornost za pričinjene štete prema trećim licima do unaprijed dogovorenog limita po pojedinačnom slučaju štete na stvarima i licima.

Osiguranje vrijedi u granicama unutrašnjih voda i teritorijalnog mora BiH.

Uz doplatnu premiju, mogu se proširiti teritorijalne granice osiguravajućeg pokrića.

Česta pitanja

Da li je pokrivena šteta ako se sudarim sa drugim vodenim plovilom?

Osiguravač pokriva dokazanu odgovornost osiguranika za pričinjene štete prema trećim licima do unaprijed dogovorenog limita po pojedinačnom slučaju za štete na stvarima i licima.

Da li osiguravate plovila pod stranom zastavom?

Ne.

Ostala osiguranja za vodena plovila