Usklađenost poslovanja

Prijava kršenja

Prijava sumnje na internu prevaru i kršenje Kodeksa Grupe Triglav


Grupa Triglav je usvojila nultu toleranciju na prevare i shodno tome posvećenost poštovanju etičkih principa u poslovanju, kao i zaštitu dobronamjernih prijavitelja od osvetničkih mjera i osiguravanja njihove anonimnosti.

Ako sumnjate na internu prevaru i kršenje Kodeksa Grupe Triglav, obavijestite nas putem sigurnog kanala za prijavu nepravilnosti.

Možete prijaviti svako nezakonito ponašanje, koje je u suprotnosti sa vrijednostima i principima Grupe Triglav, ili pokušaje takvog ponašanja koje može naštetiti Društvu, njegovim zaposlenicima, ili drugim osobama ( npr. sumnja na internu prevaru, zloupotrebu, mito, korupciju i druge nepravilnosti ili kršenje etičkih principa Grupe Triglav).  Pažljivo ćemo razmotriti svaku prijavu i poduzeti odgovarajuće mjere. Potpuna zaštita podnosioca zahtjeva biće osigurana tokom cijelog trajanja postupka, kao i nakon njegovog završetka.

Prijava kršenja

Osim putem navedenog kanala, prijavu sumnje na internu prevaru ili Kršenje Kodeksa također možete podnijeti:

  • na e-mail adresu: skladnost@triglav.ba;
  • direktno koordinatoru za usklađenost poslovanja u Odjeljenje za usklađenost poslovanja, e-mailom ili lično u našim prostorijama;
  • poštom na sjedište Društva (Dolina 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom "ZA USKLAĐENOST POSLOVANJA - ne otvarati!").
Complementary Content
${loading}