Osiguranje plovila

Na moru, pored lijepih doživljaja dese se i nepredviđeni - vremenske neprilike i nezgode. Pobrinite se za dobro osiguranje i ništa ne prepuštajte slučaju.

Najprije se pobrinite za ugovaranje obaveznog osiguranja od odgovornosti s kojim ćete pokriti štete pričinjene trećim licima. A ne zaboravite ni na kasko osiguranje za slučaj štete na vašem plovilu.