Za sigurnost vašeg doma

Sačuvajte vrijednost vaše imovine i osigurajte sigurniju budućnost.

Osigurajte svoju kuću, stan i namještaj od opasnosti od požara, groma, izlijevanja vode, eksplozije, oluje, grada, poplave, zemljotresa, provale, pljačke i mnoštva drugih opasnosti koje nam  prijete.

Za navedene opasnosti nudimo osiguranja koja možete ugovoriti pojedinačno.

Osiguranja

Osiguranje od požara

Osiguranjem od požara možete osigurati sve vrste objekata i sve njihove dijelove, uključujući temelje i podrumske zidove, sve ugrađene instalacije i drugu ugrađenu mehaničku opremu. Osim nekretnina, možete osigurati i pokretnine koje se mogu nalaziti u zgradama ili na otvorenom prostoru (lične stvari, opremu,).

Pored požara, ovo osiguranje pokriva još i ostale osnovne opasnosti, kao što su:

 • udar groma,
 • eksplozija,
 • oluja,
 • grad,
 • udarac motornog vozila osiguranika,
 • pad aviona,
 • manifestacije i demonstracije.


Obim osnovnog pokrića Požarnog osiguranja moguće je dodatnim dogovorima i doplacima premije osiguranja proširiti još na pokriće dodatnih opasnosti.

Posebnim dogovorom, pokriće osiguranja je moguće proširiti i na pokriće šteta koje na osiguranim stvarima prouzrokuje zemljotres.

Osiguranje stambenih pokretnina

Mi zapravo i ne shvatamo koliko stvari imamo u kući i kolika je njihova vrijednost: oprema/namještaj, stvari za ličnu upotrebu, novac,dragocjenosti, umjetnički predmeti, dokumenti i sl.

Predmet osiguranja su stambene pokretnine i druge pokretnine u stalno naseljenim stanovima i kućama koje su u vlasništvu osiguranika i članova njegovog porodičnog domaćinstva ili su u najmu kod istih. Može se dogovoriti i osiguranje stvari u kućama i stanovima koji nisu stalno naseljeni (kuća za odmor, vikendice i sl.)

Osiguranjem stambenih pokretnina možete osigurati opremu stana, a dodatnim osiguranjem boje na zidovima te razne vidljive zidne, podne i stropne obloge, kao i lom stakla na prozorima, vratima, te lom staklenih stijena i pregrada.

Osiguranje računara

Osiguravanje računara pokriva uništenje, oštećenje i nestanak osiguranog predmeta zbog provale i pljačke. Osiguranje pokriva štete na kompjuteru i pripadajućoj opremi. Osiguranje također može uključivati ​​prenosna računala tokom prenosa ili transporta.

Kada dođe do provalne krađe ili pljačke, osiguranik je slučaj dužan prijaviti policiji. Za ukradene i kod provale uništene predmete, koji su bili osigurani i pohranjeni na odgovarajući način, osiguravač pokriva nastalu štetu, a ako su predmeti bili oštećeni, troškove popravke.

Potresno osiguranje

Predmet potresnog osiguranja su građevinski objekti i stambene pokretine. Osiguranje pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari uzrokovanih potresom.

Dodatno potresno osiguranje možete ugovoriti uz sljedeća primarna osiguranja:

 • Osiguranje od požara
 • Osiguranje stambenih pokretnina
 • Osiguranje računara
Osiguranje asistencije doma

Osiguranje asistencije doma možete ugovoriti ako kod Triglav Osiguranja imate ugovoreno:

 • požarno osiguranje, 
 • osiguranje stambenih pokretnina.


Osiguranjem asistencije doma organizujemo pomoć u hitnom slučaju koji zahtjeva određene zanatske usluge i usluge otvaranja ulaznih vrata.


Zanatske usluge

U hitnom slučaju, osigurane su sljedeće zanatske usluge:

 • instalatera kod kvarova na vodovodu ili kanalizaciji;
 • elektroinstalatera kod kvarova na električnim instalacijama;
 • instalatera kod kvarova na sistemu za grijanje;
 • stolara ili bravara kod oštećenja vrata ili prozora;
 • staklara pri razbijenim vanjskim staklima;


Usluge otvaranja ulaznih vrata

Ako radi kvara na bravi, ne možete otključati ulazna vrata doma, te vam je ulazak ili izlazak iz njega onemogućen, obezbijedit ćemo vam bravara i pokriti troškove otvaranja vrata.

Osiguranje od provalne krađe ili razbojništa

Osiguranje od provalne krađe i razbojništva pokriva štetu do koje je došlo, jer su osigurane stvari bile odnesene, uništene ili oštećene prilikom provale ili pljačke, odnosno prilikom pokušaja ovih radnji. Osiguranje pokriva i štetu na zgradama ili unutar njih koja je nastala kao posljedica provale.
 
Osiguranje od provale ne štiti u slučaju da dragocjenosti nisu bile čuvane tako, kao što se očekuje s obzirom na njihovu vrijednost.

Novac i dragocjenosti moraju biti smještene u zaključanom spremištu, a ostale stvari uvijek, kada osiguranik nije prisutan, u zatvorenim i zaključanim prostorima.

Osiguranje stakla

Staklo je odličan materijal bez kojeg već stoljećima ne možemo zamisliti život. Nažalost, proizvodi od stakla su zbog svoje krhkosti jako osjetljivi, tako da ima smisla razmisliti o odgovarajućem osiguranju.

Osiguranje pokriva štetu nastalu zbog pucanja, loma ili razbijanja stakla.

OSIGURANJE STROJEVA OD LOMA

Osiguranje strojeva od loma nudi zaštitu osiguranja u slučaju uništenja ili oštećenja stroja, strojnih i električnih uređaja, njihovih punjenja, te instalacija, do kojih dođe uz normalna i za strojeve propisana opterećenja i radne operacije.