Evidencija zastupnika u osiguranju sa kojima Triglav Osiguranje d.d. Podružnica Banja Luka ima zaključene ugovore o zastupanju u osiguranju u entitetu Republika Srpska:


Naziv zastupnika

Grad

1. Finos d.o.o. Banja Luka
2. Vipox d.o.o. Istočno Novo Sarajevo
3. M Broker d.o.o. Banja Luka
4. Advantis Broker d.o.o. Banja Luka
5. „T-PREMIUMM“ Marko Marković s.p. Banja Luka
6. Triglav Savjetovanje d.o.o. Banja Luka
7. Fortius d.o.o. Istočno Novo Sarajevo
8. Prvi broker d.o.o. Banja Luka
9. VITAX OSIGURANJE Banja Luka
10. GALEA Arnela Galić s.p. Banja Luka
11. UniCredit Bank a.d. Banja Luka