Usklađenost poslovanja

Funkcija usklađenosti poslovanja jedna je od funkcija uspostavljenih u sistemu internih kontrola u Triglav Osiguranju d.d. Zadatak usklađenosti poslovanja je savladavanje i upravljanje rizicima koji proizilaze iz usklađenosti poslovanja sa zakonskom regulativom i internim pravilima Društva. Usklađenost poslovanja također ima važnu ulogu u nastojanju postizanja najviših mogućih standarda poslovne etike i jačanju korporativne kulture kompanije.

 

Cilj usklađenosti  poslovanja u sistemu internih kontrola je obezbijediti sistem:

 • kroz koji Društvo djeluje preventivno i shodno tome smanjuje rizike vezane za poštovanje zakonske regulative;
 • koji promoviše transparentno poslovanje i korporativnu kulturu Društva, orijentisanu na zakonitost i poštenje, s ciljem zaštite interesa klijenata i zadržavanja povjerenja svih sudionika, u skladu s temeljnim vrijednostima Društva;
 • koji pomaže menadžmentu da vrši odgovarajući nadzor i shodno tome promiče zaštitu Društva od odgovornosti koja može da nastupi zbog nepoštovanja zakona ili drugih nedozvoljenih ponašanja radnika ili drugih lica koja djeluju u ime i za račun Društva i za koje je Društvo odgvorno;
 • kojim se poštuju jedinstveni minimalni standardi ponašanja u Triglav Grupi kao i u odnosima koji su povezani s brendom Triglav na tržištu.

Usklađenost poslovanja preuzima i brigu o upravljanju određenim područjima i to:

 • praćenje poštovanja obaveza izvještavanja u Društvu,
 • praćenje promjena u pravnom okruženju,
 • zaštita ličnih podataka,
 • zaštita potrošača i konkurencije,
 • upravljanje sistemom za prevenciju i otkrivanje internih prevara,
 • sprečavanje sukoba interesa,
 • prevencija korupcije,
 • jačanje korporativnog integriteta.
Kodeks Grupe Triglav
FATCA
Prijava kršenja
Complementary Content
${loading}