U sigurnom zagrljaju stana
Paktno osiguranje stana
Vaš stan je vaš svijet u malom. Ne dozvolite da neočekivani događaji potresu taj vaš svijet. Kao dobar vlasnik, osigurajte ga - sa paketnim osiguranjem.
Za sigurnost vašega doma
Pojedinačna osiguranja za dom
Ukoliko se ne odlučite za paketno osigruanje stana, nudimo i set individualnih osiguranja za pokrivanje pojedinačnih rizika.

Za vaš dom

Stavite sigurnost vašeg doma na prvo mjesto. Sigurni smo da pažljivo održavate i štitite svoju imovinu, pa zato je i osigurajte.

Vrijednost imovine svakog pojedinca je različita, ali svako ima svoj odnos prema kući, stanu, opremi i predmetima. Jedna stvar je zajednička za sve - svi želimo da ova imovina ne bude izgubljena.

Zato vam nudimo kvalitetno osiguranje za svaki dom i svaki komad opreme. Preporučujemo vam da ugovorite paketno osiguranje stana, jer ćete njime cjelokupno osigurati svoju imovinu i sve članove porodice koji žive sa vama, jer paket uključuje i osiguranje od posljedica nezgode.