PZO - za sigurniji korak u inostranstvu

Osiguranje za turistička i poslovna putovanja ili za boravak u inostranstvu radi studiranja ili rada u inostranstvu.

Putovanje, godišnji odmor ili put u inostranstvo najčešće su povezani s ugodnim iskustvima i uspomenama. Međutim, uvijek možete biti iznenađeni nizom nepredvidivih događaja koje ne možete izbjeći. Ugovorite dobro osiguranje - ugovorite putničko zdravstveno osiguranje za putovanja u inostranstvo. Pobrinut ćemo se da vas troškovi otklanjanja posljedica neugodnih događaja finansijski ne opterete previše.

Provjerite koji su rizici pokriveni putničkim zdravstvenim osiguranjem. Ovisno o tome gdje, na koliko dugo putujete i s kim, odaberite odgovarajući iznos osigurane sume.

Kad god vam zatreba pomoć u inostranstvu, pozovite Europ  Assistance na +3612367592 ili besplatno putem linka Europ Assistance WEB RTC (ako imate internet konekciju).

Na raspolaganju smo vam 24 sata dnevno.

Osiguranje vrijedi za čitav svijet, osim na području BiH i zemlje u kojoj osiguranik ima stalno ili privremeno službeno boravište.

Putničko zdravstveno osiguranje sa asistencijom možete ugovoriti kao:

•Individualno osiguranje,

•Porodično/obiteljsko osiguranje, i

•Grupna osiguranja (grupu čini 10 ili više osiguranika).


Premija osiguranja se plaća prilikom ugovaranja osiguranja jednokratno i unaprijedprije putovanja u inostranstvo. Osiguranik je dužan platiti osiguravajuću premiju prilikom potpisivanja police osiguranja.


COVID 19 

Za sve police putničkog zdravstvenog osiguranja uključeno je osiguravajuće pokriće za COVID-19.


Pogodnosti

-15% kod online ugovaranja

Ukoliko se odlučite na online ugovaranje putničkog zdravstvenog osiguranja, ostvarujete popust od 15%.

Varijante PZO osiguranja i premija

Visina osiguravajućeg pokrića u EUR
Maximalna osigurana suma po osobi u EUR
7.650,00 EUR
(14.962,10 KM)
15.000,00 EUR
(29.300,00 KM)
30.000,00 EUR
(58.674,90 KM)
5.000,00 EUR
(9.779,15 KM)
Geografsko područje pokrića
Sve zemlje osim SAD, Kanade, Australije i Japana
Sve zemlje osim SAD, Kanade, Australije i Japana
Sve zemlje osim SAD, Kanade, Australije i Japana
SAD, Kanada, Australija i Japan

Godišnje police PZO

Godišnje police osiguranja možete ugovoriti sa pokrićem od 60, 90 i 120 dana. Teritorijalno pokriće za ove police je sve zemlje osim SAD, Kanade, Australije i Japana. Maksimalan boravak u inostranstvu u toku godine je 60 ili 90 ili 120 dana.

Osigurana suma za sve police je 30.000,00 EUR/58.674,90 KM.

Asistencija

U inostranstvu

EUROP ASSISTANCE vam pruža 24-satnu pomoć:

  • na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku,
  • za vas i članove vaše porodice,
  • u slučaju nezgode ili bolesti,
  • organizacija liječenja,
  • troškovi liječenja pokriveni direktno kod izvođača zdravstvene usluge.


Ako ne koristite asistenciju i medicinsku uslugu sami platite, savjetujemo vam da upozorite liječnike, stomatologe i druge pružaoce zdravstvenih usluga, da na ručun stave ime i prezime osigurane osobe, opis bolesti i liječenja, cijene svake pojedine usluge, pečat i potpis liječnika, medicinske ustanove ili apoteke. Preuzmite nalaze i medicinsku dokumentaciju. Sa originalnim računom, policom osiguranja i zdravstvenom dokumentacijom će vam po povratku u domovinu troškovi biti pokriveni brzo i jednostavno.

Ukoliko troškovi liječenja prelaze iznos od 153,50 EUR, potrebno je da svakako kontaktirate EUROP ASSISTANCE.

POZOVITE ZA POMOĆ

+361 23 67 592

Prijava štete

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo Adobe Acrobat Reader