Kako koristiti usluge osiguranja?

Jednostavno, putem besplatnog telefona ili online forme za zakazivanje termina obavijestite naš asistencijski centar - Zdravstvenu tačku!

Zdravstvena tačka je centar za pomoć Triglav Osiguranja d.d., putem kojeg možete dobiti informacije o osiguranju i pružateljima zdravstvenih usluga, odobrenje (slanje uputnica) za pružanje zdravstvenih usluga te pomoć u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje otvara vrata do odabranih specijalista i specijalističkih ambulanti i dijagnostičkih postupaka u BiH. Kada trebate informaciju o pružaocima usluga ili želite organizovati posjetu kod ljekara specijaliste, bez dvoumljenja pozovite Zdravstvenu tačku, koja će zajedno sa Vama izabrati najbolji put do željenih zdravstvenih usluga.

Zajedno sa partnerima pobrinut ćemo se da sačuvate vaše zdravlje ili da ga što prije vratite.

Za sve dodatne informacije, nazovite besplatan broj telefona 080 02 02 41, Viber broj 061 04 81 18, pišite na zdravstvena@triglav.ba ili posjetite vama najbliže prodajno mjesto Triglav Osiguranja d.d.

Šta radi Zdravstvena tačka?

  • Upućuje osiguranika izabranom liječniku i u izabranu zdravstvenu ustanovu;
  • Zakazuje preglede, pruža pomoć u pronalaženju najbolje usluge;
  • Obavlja stalnu kontrolu kvalitete zdravstvenih usluga koju pružaju naši ugovorni partneri;
  • Davanje informacija o obimu i vrsti ugovorenog osiguravajućeg pokrića;
  • Davanje informacija o načinu realizacije ugovorenog zdravstvenog osiguranja;
  • Pomoć prilikom prijave osiguranog slučaja;