Koliko bi bilo potrebno mojim najbližima?

Koliko bi bilo potrebno mojim najbližima?

Gubitak člana porodice ne predstavlja samo emocionalni gubitak već i finansijski. Na osnovu vašeg porodičnog statusa, životnog stila i finansijske situacije, možete procijeniti visinu iznosa koji Vam je potreban kako bi Vaši najbliži bili osigurani u slučaju da se dogodi najgore.

Odgovorite na nekoliko kratkih pitanja i napravite informativni izračun kako biste saznali koji iznos Vam je potreban za zaštitu vaših najbližih.

1 / 3

1. Koliko imate godina?

 
god.

2. Da li živite u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici?

 

2.1. Koliko godina ima Vaš bračni/izvanbračni partner

god.

2.2. Da li je vaš partner zaposlen?

3. Da li imate djece?

 

Koliko godina ima vaše najmlađe dijete?

god.

Odgovorite na nekoliko kratkih pitanja i napravite informativni izračun kako biste saznali koji iznos Vam je potreban za zaštitu vaših najbližih.

2 / 3

4. Da li otplaćujete kredit?

 

4.1. Koliki bi bio iznos sa kojim bi se mogli izmiriti svi Vaši krediti sa jednokratnim plaćanjem?

5. Koliko danas imate ušteđevine kojom bi vaši najbliži mogli da raspolažu u slučaju vaše smrti?

 

6. Posjedujete li imovinu kojom bi vaši najbliži mogli pokriti mogući gubitak prihoda?

 

6.1. U kojem iznosu?

7. Imate li već ugovorenu policu životnog osiguranja?

 

7.1. Koju osiguranu sumu bi dobila Vaša porodica u slučaju Vaše smrti?

Odgovorite na nekoliko kratkih pitanja i napravite informativni obračun kako biste saznali kolika osigurana suma vam je potrebna za zaštitu vaših najmilijih.

3 / 3

8. Ukupni iznos vaših mjesečnih prihoda?

 

Ispunjavanje testa za informativnu procjenu osigurane sume je anonimno i internetsku stranicu možete napustiti u bilo kojem trenutku. Prikupljamo samo statističke podatke. Podaci koje unesete u test ne mogu biti povezani s vama i bit će izbrisani ako nam ne date saglasnost u svrhu pripreme informativnog izračuna. Test je informativnog karaktera i ne sadrži informacije o proizvodima Triglav Osiguranja d.d.

Procjena osigurane sume

Poštovani,

na temelju informacija koje ste naveli u kalkulatoru, osigurani iznos za slučaj smrti iznosi

Izračun pokazuje da će Vaši najmiliji biti dovoljno finansijski sigurni u slučaju Vaše smrti. Ipak predlažemo da s našim zastupnicima provjerite da li ste prilikom ispunjavanja kalkulatora zaboravili upisati podatke koji bi mogli da utiču na finansijsku sigurnost Vaše porodice.

{{final_values.family_sum | number:0}} EUR
UZELI SMO U OBZIR
{{final_values.dolgovi | number:0}}

iznos kredita ili druge finansijske obaveze koje bi Vaši nasljednici morali da otplate u slučaju Vaše smrti (iznos u EUR).

 
{{final_values.prihranki | number:0}}

Ušteđevina, drugi oblici imovine i postojeća suma osiguranja života kojom bi Vaši nasljednici mogli da pokriju gubitak prihoda (iznos u EUR).

 
{{final_values.otrok_n}}

godina, a predstavlja preporučeni period u kome je potrebno nadomjestiti Vašim najbližima pad prihoda.

 
{{final_values.partner_n}}

godina, a predstavlja preporučeni period u kome je potrebno nadomjestiti Vašim najbližima pad prihoda.

 

U razgovoru sa našim zastupnikom utvrdite visinu iznosa koji bi bio potreban Vašim najbližima da pokriju finansijske obaveze u slučaju Vaše smrti.

Koliko bi koštalo vaše osiguranje?

Osigurana suma je osnov za ono što Vas zanima - koliko biste mjesečno plaćali životno osiguranje za slučaj smrti.

Unesite svoje podatke i poslaćemo vam informativni obračun.

* obavezan unos
* obavezan unos
* Ovaj e-mail ne postoji
* obavezan unos
* obavezan unos
* obavezan unos
* obavezan unos
krivi kod
{{ agentResponseText }}

Zahvaljujemo na popunjavanju obrasca, poslaćemo Vam informativni obračun na mail.

Ispunjavanjem ovog obrasca saglasni ste da Triglav Osiguranje d.d. (dalje u tekstu:Triglav) obrađuje Vaše lične podatke u svrhu izrade informativnog izračuna premije (mjesečne/godišnje otplate) životnog osiguranja u slučaju smrti, te ste saglasni da u vezi navedenog osiguranja komunicirate sa Triglavom putem Vaše elektronske pošte.

Triglav kao Kontrolor podataka čuva podatke koje unesete u prijavnom obrascu do Vašeg opoziva. U odnosu na obradu ličnih podataka imate pravo na obavještenost o tome koje Vaše lične podatke Triglav posjeduje, svrha obrade tih podataka, da zatražite ispravljanje Vaših ličnih podataka, kako biste osigurali da su podaci kojima Triglav raspolaže istiniti, tačni i ažurni, zahtijevati brisanje Vaših ličnih podataka koje Triglav obrađuje, ako ti podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe u koju su podaci prikupljeni, ograničiti obradu Vaših ličnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite ličnih podataka, uložiti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka Triglavu ili nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, povući saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka, u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju Vaše saglasnosti.
Ukoliko imate potrebu da uputite zahtjev za ostvarivanjem nekog od navedenih prava isto možete uraditi ispunjavanjem obrasca, koji je dostupan na prodajnim mjestima Triglava i na web stranici www.triglav.ba. U slučaju da Vaš zahtjev bude dostavljen u sadržaju koji sami kreirate, zahtjev će također biti obrađen, s tim da ukazujemo da takav zahtjev mora sadržavati opis prava koje želite ostvariti zahtjevom, kao i Vaše kontaktne podatke, kako bi Vas mogli kontaktirati u toku obrade zahtjeva.
Zahtjev možete podnijeti pisanim putem neposredno u svakoj podružnici/poslovnici Društva, čiji pregled se nalazi na web stranici www.triglav.ba, uputiti poštom na adresu: Triglav Osiguranje d.d., Dolina 8. 71 000 Sarajevo, n/r Koordinator za lične podatke ili elektronskom poštom na e-mail: zlp@triglav.ba. Obavještenje o obradi podataka također Vam je dostupno na svim prodajnim mjestima Triglav Osiguranja d.d. i na web stranici: www.triglav.ba.