Ništa nije važnije od vašeg zdravlja.

Izborom Triglavove police Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vanbolničko liječenje izabrali ste ulaganje u vrhunsku medicinsku uslugu kakvu zaslužujete.

Dajte prednost vašem zdravlju.

Kada vam je potrebno liječenje, Triglav Osiguranje vam garantuje najbolji standard zdravstvenih usluga, dijagnostiku i liječenje u najsavremenijim i najopremljenijim poliklinikama i ambulantama, bez listi čekanja, te asistenciju pri izboru ljekara i ugovaranju usluge, a sve u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima. Sa našom policom osiguranja ostvarujete medicinske usluge po cijenama povoljnijim i do 25% u odnosu na redovne cijene usluga.

O osiguranju

Ko se može osigurati
Šta pokriva osiguranje
Kako koristiti usluge osiguranja?
Informativna premija

U pravilu se mogu osigurati osobe od 0 do navršenih 65 godina života putem individualnih polica osiguranja, kao i porodičnih, grupnih i kolektivnih polica osiguranja, putem kojih ostvarujete popust na broj osoba.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vanbolničko liječenje pokriva troškove:

  • Specijalističkog pregleda,
  • Pripadajućih laboratorijskih pregleda,
  • Jednostavnih i zahtjevnih dijagnostičkih postupaka,
  • Medicinskih pomagala,
  • Troškove propisanih lijekova,
  • Pomagala za vid (dioptrijska stakla i leće),
  • Fizioterapije,
  • Potrebnog stomatološkog tretmana usljed nezgode,
  • Preventivnih pregleda,

a sve zavisno od paketa osiguranja i visine sume osiguranja.


Informativna mjesečna premija osiguranja.


Starost osiguranika u godinama

Programi osiguranja

0 — 17

18 — 30

31 — 40

41 — 50

51 — 60 

61 — 65


Premija u KM

Program 1

5,00 

7,90 

9,50 

12,50 

16,60 

19,50 

Program 5

17,10 

52,30 

58,40 

69,80 

83,10 

94,30 

*Premije važe na dan 01.01.2016, te se mjenjaju u skladu sa uslovima osiguranja i premijskim cjenikom.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje otvara vrata do odabranih specijalista i specijalističkih ambulanti i dijagnostičkih postupaka u BiH. Kada trebate informaciju o pružaocima usluga ili želite organizovati posjetu kod ljekara specijaliste, bez dvoumljenja pozovite Zdravstvenu tačku, koja će zajedno sa vama izabrati najbolji put do željenih zdravstvenih usluga.

Zdravstveni pregled možete zakazi i online.

Zajedno sa partnerima pobrinut ćemo se da sačuvate vaše zdravlje ili da ga što prije vratite.

Za sve dodatne informacije, nazovite besplatan broj telefona 080 02 02 41, Viber broj 061 04 81 18, pišite na zdravstvena@triglav.ba ili posjetite vama najbliže prodajno mjesto Triglav Osiguranja d.d.

Informativna mjesečna premija osiguranja.


Starost osiguranika u godinama

Programi osiguranja

0 — 17

18 — 30

31 — 40

41 — 50

51 — 60 

61 — 65


Premija u KM

Program 1

5,00 

7,90 

9,50 

12,50 

16,60 

19,50 

Program 5

17,10 

52,30 

58,40 

69,80 

83,10 

94,30 

*Premije važe na dan 01.01.2016, te se mijenjaju u skladu sa uvjetima osiguranja i premijskim cjenikom.6 razloga za ugovaranje

1 Bez listi čekanja
2 Liječenje u najsavremenijim i najopremljenijim poliklinikama i ambulantama
3 Povoljnije cijene medicinskih usluga
4 Osiguranje sa terminskom, medicinskom i organizacijskom asistencijom Zdravstvene tačke.
5 Najbolji standard zdravstvenih usluga
6 Preventivni pregledi

Česta pitanja

Koje usluge nisu pokrivene?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vanbolničko liječenje ne pokriva troškove liječenja hroničnih bolesti ili prijašnjih stanja ili povreda, koje su nastale prije ugovaranja osiguranja, odnosno koje su prilikom ugovaranja osiguranja već postojale, te osiguraniku nisu mogle biti nepoznate.

Kada se u vrijeme trajanja osiguranja specijalističko ambulantnog liječenja bolest odredi kao hronična, osiguravač vezano za tu bolest, nema više obaveza.


Kada mogu početi koristiti prava po svojoj polici osiguranja?

Usluge iz osiguranja ostvarujete na osnovu medicinske indikacije. U slučaju dijagnosticiranja odnosno liječenja bolesti, počekni period za ostvarenje prava iz osiguranja je 1 mjesec.

U slučaju dijagnosticiranja i liječenja povreda, nema počeknog perioda.

Da li je moguće imati dobrovoljno zdravstveno osiguranje u više osiguravajućih kuća u isto vrijeme?

Osiguranik može imati više polica dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u isto vrijeme, ali prava može koristiti samo po jednoj polici.

Šta je karenca?

Period od dana početka osiguranja do dana kada se polica može početi koristiti zove se karenca (poček).

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata Adobe Acrobat Reader

Ostala zdravstvena osiguranja

Zdravstvena tačka

Informacije i pomoć pri korištenju osiguranja.
Više