Za nas u Triglav osiguranju, automobil sa putnicima nije samo stvar!

Za vas smo pripremili povoljnu ponudu za Osiguranje liječenja nakon ozljeda u saobraćajnoj nezgodi

Ovim osiguranjem su pokriveni svi putnici u vozilu u slučaju kada im je nakon ozljeda u saobraćajnoj nezgodi potrebno liječenje u zdravstvenoj ustanovi.

Osiguranje pokriva usluge smještaja i prehrane do deset dana u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, na bolničkom odjelu odnosno jednokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi kategorije 3 zvjezdice (***) s punim pansionom.

Osiguranje se može ugovoriti prilikom zaključivanja police osiguranja od automobilske odgovornosti za lični automobil. Premija osiguranja je jednogodišnja i plaća se unaprijed u cjelosti prilikom ugovaranja osiguranja.

Moguće je ugovoriti pokriće troškova liječenja u BiH sa osiguranom sumom od 1.800,00KM i pokriće troškova liječenja u BiH i inostranstvu sa osiguranom sumom od 3.500,00KM.


Ostala zdravstvena osiguranja