Prevare u osiguranju

Prijava sumnje na prevaru

Podaci o uključenim pravnim i fizičkim osobama:

Opis razloga sumnje na prevaru i način izvedbe prevare:

Kako ste utvrdili prevaru:

Ako možete dati približnu procjenu štete u iznosu:

Priložite dokaze u elektronskom obliku:

Kontakt

Prijavi sumnju

Complementary Content
${loading}