Za sigurnije poslovanje

Osiguranje imovine

Sačuvajte vrijednost poslovne imovine i osigurajte sigurniju budućnost.

 

Više
Zdravstvena osiguranja

Omogućite zaposlenima brz pristup ljekaru i što brži povratak na radno mjesto.

 

Više
Osiguranja komercijalnih potraživanja

Osigurava dobavljače od rizika neplaćanja njihovih potraživanja od strane kupaca (domaćih i inostranih).

 

Više

Asistencija

24-satna pomoć

Ugovorite osiguranja sa asistencijom, u slučaju da vam zatreba pomoć, pozovite nas i pomoći ćemo vam u slučaju problema:

  • sa autom,
  • na putovanjima u inostranstvo.
Više

BRESPLATAN BROJ ZA POZIVE IZ BIH:

080 02 02 69

ZA POZIVE IZ INOSTRANSTVA:

+386 1 588 2960

PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:

+361 2 367 592

Prijava štete