15. 6. 2017 Uz ZLATNU PETROL KARTICU ostvarite popust od 25% prilikom ugovaranja Putničkog zdravstvenog ili Turističkog osiguranja u poslovnicama Triglav Osiguranja. Turističkim osiguranjem se učinkovito osiguravate od nepredviđenih događaja i posljedica koje mogu zadesiti vas i vašu imovinu na putovanju u inostranstvo.   • Turističko osiguranje pokriva troško Turističkim osiguranjem se učinkovito osiguravate od nepredviđenih događaja i posljedica koje mogu z ...
31. 5. 2017 Nakon završetka 42. Skupštine dioničara Zavarovalnice Triglav Za isplatu dividende 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po dionici   Na 42. skupštini dioničara Zavarovalnice Triglav dioničari su podržali prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se za div Za isplatu dividende 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po dionici   Na 42. skupštini di ...
22. 5. 2017 Početak u znaku rasta premije i profitabilnog poslovanja Triglav Osiguranje Sarajevo bilježi rast poslovanja i u 2017. godini   Grupa Triglav je u prva tri mjeseca ove godine dobro poslovala i u skladu sa strateškim usmjerenjima. Neto dobit Grupe je izn Triglav Osiguranje Sarajevo bilježi rast poslovanja i u 2017. godini   Grupa Triglav je u prva t ...
18. 5. 2017 Oglas za prijem u radni odnos   Na osnovu člana 75. Statuta TRIGLAV OSIGURANJA D.D., Uprava Društva, r a s p i s u j e:   O G L A S za prijem u radni odnos na radno mjesto Saradnik na poslovima osiguranja – komercijalista   Na osnovu člana 75. Statuta TRIGLAV OSIGURANJA D.D., Uprava Društva, r a s p i s u j e:   O ...
15. 5. 2017 Automobilska asistencija – najbolji saputnik   Kome biste se obratili za pomoć ako ste zaključali ključeve u prtljažnik automobila, ako vam u sred noći na cesti pukne guma ili vam se isprazni akumulator jer ste zaboravili ugasiti svjetla ..   Kome biste se obratili za pomoć ako ste zaključali ključeve u prtljažnik automobila, ako vam ...
13. 4. 2017 Mišljenje o Ponudi za preuzimanje društva TO DD Mišljenje o preuzimanju dioničkog društva TRIGLAV OSIGURANJE DD od strane TRIGLAV INT dd Ljubljana (PDF) Mišljenje o preuzimanju dioničkog društva TRIGLAV OSIGURANJE DD od strane TRIGLAV INT dd Ljubljana ( ...
5. 4. 2017 Grupa poslovala uspješno, predloženi iznos dividende 2,5 eur Triglav Osiguranje Sarajevo bilježi rast poslovanja u 2016. godini   Poslovanje Grupe Triglav u 2016. godini bilo je uspješno i u skladu sa strateškim smjernicama, koje se zasnivaju na profitabiln Triglav Osiguranje Sarajevo bilježi rast poslovanja u 2016. godini   Poslovanje Grupe Triglav u ...
3. 4. 2017 Da gripa i ostale sezonske bolesti vas i vaše djece, brže postanu prošlost Zdravlje je naše najveće bogatstvo. Dajte mu prednost. Kada je zdravlje ugroženo, svako od nas želi brz pristup odgovarajućem liječenju sa kojim možemo što prije ponovo vratiti zdravlje. Uz Dobrovolj Zdravlje je naše najveće bogatstvo. Dajte mu prednost. Kada je zdravlje ugroženo, svako od nas želi ...
3. 4. 2017 Prestanak ugovora Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:     PRESTANAK UGOVORA     Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 01-1210/15 od dana 24. 1 Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje: ...