Odgovoran odnos prema klijentu

Špediter obavlja djelatnost otpreme, dostave i tranzita robe. Pritom se mora ponašati odgovorno prema korisniku usluge i prema robi.

Špeditersku djelatnost i odgovornost, koja nastaje kao posljedica kršenja obaveza kod vršenja ove djelatnosti, uređuje Zakon o obligacijskim odnosima i Opći uvjeti poslovanja međunarodnih špeditera BiH.

Osiguravač, u okviru osiguranja od špediterske odgovornosti, nudi pokriće, do određenog limita, za nastale štete po odgovornosti, koje nastaju kod vršenja djelatnosti otpreme. Iz pokrića osiguranja su isključene odgovornosti za štete, koje nastaju zbog predumišljaja osiguranika ili njegove nemarnosti, izbora neodgovarajućeg prevoznog sredstva itd.