Zdravlje zaposlenih stvara dodatnu vrijednost

Samo zdravi zaposleni stvaraju zdravo radno okruženje.

Kolektivno osiguranje za slučaj hirurških intervencija/operacija i težih bolesti se može ugovoriti i uz kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja - nezgode.

Kod osiguranja za slučaj hirurških intervencija osiguranim slučajem smatra se hirurška intervencija koja je nad osiguranikom izvršena u toku trajanja osiguranja, s tim da je potreba za hirurškom intervencijom nastala u toku trajanja osiguranja.

Kod osiguranja od težih bolesti osiguranim slučajem smatra se teža bolest osiguranika koja je prvi put nastala i dijagnosticirana u toku ugovorenog trajanja osiguranja.


Prednosti za poslodavca:

  • brži povratak radnika na posao,
  • veća efikasnost zaposlenih, jer su manje opterećeni zdravstvenim problemima,
  • veće zadovoljstvo zaposlenih za dodatnu sigurnost u slučaju zdravstvenih problema,
  • atraktivnija kompanija za perspektivne kadrove.

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo Adobe Acrobat Reader