Za manje briga dok obrađujete zemlju

Pobrinite se da grad, mraz, poplave, požari, oluje i druge nepogode ne ugroze vaše prihode radi uništenja ili smanjenih prinosa.

Omogućavamo zaštitu od nepredviđenih vremenskih događaja. Time vam omogućavamo relativno sigurno obavljanje poljoprivredne djelatnosti, od koje smo, uostalom, svi ovisni.

Šta osiguravamo?

Osiguravamo usjeve i plodove uzgojene za vlastite potrebe ili za tržište. Osiguran očekivani godišnji prinos koji se dogovori prilikom ugovaranja osiguranja.

Koji su rizici pokriveni osiguranjem?

Kod osnovnog osiguranja usjeva i plodova, pokrivene su štete uzrokovane:

  • gradom,
  • požarom,
  • udarom groma.


Dodatnim dogovorom je moguće zaključiti i proširenje osiguranja, za štete koje prouzrokuju:

  • proljetni mrazevi,
  • oluje,
  • poplave.


Uz poseban dogovor je moguće dodatno osigurati i mlade nerodne voćnjake i vinograde, te poljoprivredne kulture u staklenicima, odnosno plastenicima. Pored osiguranja od gubitka količine, za voćare je interesantno, prije svega, osiguranje voća od gubitka količine i kvaliteta proizvoda.