start portlet menu bar

Kasko osiguranje automobila | Triglav.ba

Display portlet menu
end portlet menu bar

Potpuno osiguranje vozila

Kompletno osiguranje vozila pokriva štetu nastalu usljed uništenja, oštećenja ili krađe vašeg vozila.

Uništenje ili oštećenje vozila može biti posljedica:

 • raznih događaja nad kojima nemate kontrolu, npr. vanredni vremenski uslovi, prirodne katastrofe, krađe, objesne radnje drugih osoba i drugi posebni događaji;
 • događaja u saobraćaju za koje ste vi sami odgovorni.

Za vrijeme vožnje, u mirovanju ili na parkiralištu

Automobilsko kasko osiguranje obuhvata pokriće većine šteta na motornom vozilu prouzrokovanih za vrijeme vožnje, u mirovanju ili na parkiralištu. Uz minimalnu premiju i iznimno povoljne uslove plaćanja, osigurat ćete svoj automobil, koji to i zaslužuje s obzirom na uloženi novac.

Materijalna šteta na vašem vozilu će biti nadoknađena u slučaju:

 • saobraćajne nezgode (prevrnuće, udar, iskliznuće, survavanje i sl.)
 • požara, groma, tuče, oluje i eksplozije
 • pada vazdušnih letjelica svih vrsta
 • pada ili udara nekog predmeta
 • zlonamjernih postupaka trećih lica
 • krađe, provalne krađe i otimačine
 • ostalih ugovorenih rizika


Doplatom uz kasko osiguranje vozila možete osigurati:

 • vozača i putnike od posljedica nesretnog slučaja - nezgode
 • dodatnu opremu, prtljag, putne kolekcije, uzorke robe, alata i slično
 • rizik poplave, bujice i visoke vode
 • rizik potresa
 • osiguranje zamjenskog vozila


Sa franšizom ili bez

U Triglav Osiguranju možete ugovoriti puno kasko osiguranje bez franšize ili puno kasko osiguranje s odbitnom franšizom, kod kojeg osiguranik sudjeluje u šteti do ugovorenog iznosa - uz nižu premiju osiguranja.

Pogodnosti

Do 10 % popusta
na broj osiguranih vozila
Do 20 % popusta,
ako su ugovoreni AO i AK
Do 5 % popusta
na plaćanje u cjelosti

Ukoliko premiju za auto kasko osiguranje plaćate u cjelosti.

20 % popusta
za ugrađen alarm

Za vozila sa ugrađenim atestiranim alarmom pri ugovaranju auto kasko osiguranja.

Česta pitanja

Da li je moguće prenijeti bonus pri prenosu vlasništva nad vozilom?

Prenos bonusa moguć je samo kada se vlasništvo nad vozilom prenese na člana uže porodice (supružnik, djeca, roditelj), ali osoba koja je poklonila bonus ga u tom slučaju ga gubi.

Šta je odbitna franšiza?

Odbitna franšiza je vlastiti udio osiguranika u šteti. U slučaju odbitne franšize, osiguravajuće društvo plaća samo višak iznad ugovorene franšize.

Koje su opasnosti pokrivene auto kasko osiguranjem?

Materijalna šteta na vašem vozilu nadoknadit će se u slučaju: saobraćajne nezgode, požara, groma, tuče, oluje i eksplozije, pada zračnih letjelica svih vrsta, pada ili udara nekog predmeta, zlonamjernih postupaka trećih osoba, krađe, provalne krađe i otmice te ostalih ugovorenih rizika.

Doplatom uz kasko osiguranje vozila možete osigurati vozača i putnike od posljedica nesretnoga slučaja - nezgode, ugovoriti dodatni rizik od poplave, te osigurati dodatnu opremu, prtljagu, putne pakete, uzorke robe, alata i slično.


Kome preporučujete kasko?

Auto kasko osiguranje preporučujemo svima koji žele osigurati svoje vozilo u najvećoj mogućoj mjeri. Sa ovim osiguranjem dobit ćete i naknadu štete na vašem vozilu čak i ako je šteta nastala vašom krivicom ili je uzrok prirodna katastrofa. Kasko osiguranje uključuje niz pokrića rizika, pa se prije ugovaranja posavjetujete sa zastupnikom osiguranja koji će vas savjetovati o najprikladnijoj kombinaciji pokrića koju nudi ovo osiguranje.

Šta se događa sa policom auto kasko osiguranja kod prodaje vozila?

Prodajom vozila i prijenosom vlasništva, kasko osiguranje i stečeni bonus automatski prestaju.

Na izričiti pismeni zahtjev osiguranika, prava i obaveze iz ugovora o osiguranju mogu se prenijeti na novog vlasnika i traju do isteka police osiguranja.

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo Adobe Acrobat Reader

Ostala auto osiguranja