Odgovoran odnos prema klijentu
Špediterska odgovornost
Špediter obavlja djelatnost otpreme, dostave i prevoza robe. Pri tome je odgovoran i prema naručiocu usluge i robi.
Sigurni na moru
Vodena plovila
Osim lijepih doživljaja, na moru su uvijek prisutni nepredvidivi događaji i vremenski uslovi. Pobrinite se za dobro osiguranje i ništa ne prepuštajte slučaju.
Sigurni na nebu
Zrakoplovi
Letenje nikada nije predvidljivo. Odlučite se za najbolje osiguranje i pobrinite se za sigurnost prilikom polijetanja, za vrijeme leta, i pri slijetanju.
Za sigurniji prevoz
Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom prevozu
Roba je u prevozu kopnom, vodom ili zrakom izložena mnogobrojnim opasnostima. Osigurajte je pravim osiguranjem.
Odgovorno sa preuzetom robom
Osiguranje od odgovornosti prevoznika za robu u drumskom saobraćaju
Osigurajte se od posljedica nepredviđenih događaja tokom transporta tereta koji vam je povjeren na transport.

Sigurno i bez brige na putu.

Osiguranje za prevoz po cesti, na moru i u zraku.

Na putu nikada niste sami. Uvijek postoje nepredviđene okolnosti koje utiču na tok vožnje. A sve okolnosti koje mogu utjecati na stanje na cestama, na moru ili u zraku nikada se ne mogu predvidjeti.

Zato budite odgovorni i osigurajte se kako biste dio finansijskog tereta mogućih posljedica nepredviđenih događaja i nezgoda, prenijeli na osiguravajuće društvo.