Za slučaj finansijskih gubitaka

Smanjite rizik u slučajevima kada vanredni događaji mogu uticati na prihod vaše kompanije.

Zbog raznih opasnosti, ugrožena je ne samo materijalna imovina kompanije i njenih zaposlenika, već i njeni prihodi, a time i dobit ili poslovni rezulat. Nesmetan priliv prihoda je neophodan kako bi kompanija finansirala sve tekuće potrebe kompanije, kao i eventualna ulaganja za dalji razvoj.

Može se desiti da zbog vanrednih događaja i šteta kompanija ne ostvaruje redovne prihode, što utiče na finansijski gubitak ili nedostatak sredstava za finansiranje tekućih i dugoročnih potreba kompanije. Zato uz pravi izbor osiguranja, pobrinite se da u slučaju štete zadržite vrijednost imovine kompanije i tako osigurate stabilnije i sigurnije poslovanje u budućnosti.


Osiguranje pogonskog zastoja u radu zbog požara

Zbog nastanka požara ili druge osnovne opasnosti osiguranja od požara, može nastati i velika posredna materijalna šteta. Nepokriveni troškovi poslovanja i izgubljena dobit predstavljaju za preduzeće posrednu štetu, koja može biti veća i od materijalne. Zato je dobro da osiguranik, pored osiguranja od požara, zaključi i osiguranje zastoja u radu zbog požara.

Ovo osiguranje obezbjeđuje pokriće troškova poslovanja u vrijeme kada preduzeće, zbog nastanka osiguranog slučaja ne može poslovati. Dodatnim dogovorom je moguće zaključiti i osiguranje dobiti iz poslovanja.

Sa posebnim dogovorom, pokriće osiguranja se može proširiti i na pokriće štete zbog zastoja u radu, kojeg prouzrokuje zemljotres.


Osiguranje pogonskog zastoja zbog havarije mašina

Osiguranje zastoja u radu zbog havarije mašina se može zaključiti za pokriće poslovnih troškova, a sa dodatnim dogovorom i za pokriće izgubljene dobiti zbog nastanka osiguranog slučaja koji je pokriven sa osiguranjem strojeva od loma.

Kao i kod osiguranja zastoja u radu zbog požara, za osiguranje pogonskog zastoja u radu zbog havarije mašina morali bi biti posebno zainteresirani dioničari, odnosno vlasnici kompanija, a i sindikati, jer to osiguranje, između ostalog, obezbjeđuje i nesmetanu isplatu ličnih/osobnih dohodaka zaposlenima.