Automobilska osiguranja

Svaki dobar poduzetnik vodi računa o pravilnom osiguranju motornih vozila, kako bi njegova kompanija i u slučaju saobraćajne nezgode bila sigurna od finansijskih gubitaka.

Pobrinite se za vozača, njihove saputnike i sva vozila. Izaberite automobilsko osiguranje prema:

  • vrsti vozila koje vozite, njegovoj vrijednosti i broju pređenih kilometara, i
  • najčešćim relacijama koje vozite i opasnim dionicama puta, te parkiralištu na koje ostavljate vaše vozilo.


Pogodnosti

Do 10 % popusta
na broj osiguranih vozila
20 % popusta
za invalide ili vojne invalide

Licima kojima je utvđeno tjelesno oštećenje 80% ili više imaju pravo na popust u visini od 20% od ukupne premije osiguranja automobilske odgovornosti, ali samo za jedno vozilo.

Do 20 % popusta,
ako su ugovoreni AO i AK
Do 5 % popusta
na plaćanje u cjelosti

Ukoliko premiju za auto kasko osiguranje plaćate u cjelosti.

Pogodnost
Do 50 %
bonusa

Pri ugovaranju automobilske odgovornosti (AO).

20 % popusta
za ugrađen alarm

Za vozila sa ugrađenim atestiranim alarmom pri ugovaranju auto kasko osiguranja.

5 razloga za ugovaranje

1 24-satna pomoć i informacije u zemlji i inostranstvu
2 Kvalitetna ponuda osiguranja.
3 Brzo rješavanje šteta
4 Osiguranja po mjeri
5 Brojne pogodnosti

Auto osiguranja