Za sigurniji korak u inostranstvu

Osiguranje za službena putovanja ili rad u inostranstvu.

Osiguranje pokriva troškove neophodne zdravstvene njege i troškove prevoza usljed nepredviđenih bolesti ili nezgode koja nastane tokom putovanja ili boravka u inostranstvu.

Ugovara se na period od 6 ili 12 mjeseci. Premija se plaća jednokratno i unaprijed – prije putovanja u inostranstvo. Osiguranik je dužan platiti osiguravajuću premiju prilikom potpisivanja police osiguranja.

Ugovarač osiguranja (pravna osoba) se pri ugovaranju osiguranja obavezuje da će za osiguranje plaćati premiju, a osiguravač da će pokrivati troškove liječenja za svakog pojedinog osiguranika u slučaju nepredviđenih bolesti ili posljedica nezgode do kojih je došlo tokom putovanja ili boravka u inostranstvu. Također, snose se i troškovi prevoza osiguranika u domovinu ukoliko ga odredi ljekar.

Osiguranik je osiguran za neograničen broj putovanja, pri čemu svako pojedinačno poslovno putovanje u inostranstvo ne smije trajati duže od 20 dana.

Polica vozača

Ova polica je namijenjena za sve kompanije koje se bave međunarodnim transportom i čiji su vozači izloženi riziku povreda ili bolesti prilikom boravka izvan BiH.

Asistencija

U inostranstvu

24-satna pomoć:

  • na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku,
  • u slučaju nezgode ili bolesti,
  • pokriva troškove liječenja neposredno izvođaču zdravstvenih usluga.


Ako ne koristite asistenciju, a troškove liječenja i ostalih usluga plaćate sami, povrat novca možete zatražiti po povratku kući u najbližoj poslovnici Triglav Osiguranja. Prilikom prijave morate priložiti policu osiguranja, svu medicinsku dokumentaciju i originalne račune koje morate tražiti prilikom plaćanja usluga.

EUROP ASSISTANCE

+361 2 367 592

Prijava štete

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo Adobe Acrobat Reader