Izaberite pouzdanog garanta
Garancije
Odaberite pravu garanciju kojom će osiguravajuće društvo garantovati ispunjenje vaših obaveza prema poslovnom partneru.
Za zaštitu vaših potraživanja.
Komercijalna potraživanja
Osigurava dobavljače od rizika neplaćanja njihovih potraživanja od strane kupaca (domaćih i inostranih).

Za sigurnije poslovanje

Pobrinite se da vaše poslovanje bude stabilno uprkos riziku nenaplate potraživanja i izvršenja dogovorene transakcije.

U poslovanju sa klijentima uvijek postoji rizik da klijenti neće izmiriti svoje obaveze prema vama, bilo da se radi o plaćanju prodate robe ili usluga ili otplate kredita. Kako biste smanjili rizike, odlučite se za Triglav Osiguranje, koje će odgovarajućim osiguranjem omogućiti da nepodmirene obaveze ne utiču na uspjeh vašeg poslovanja.

Ukoliko se vaša kompanija nađe u ulozi izvođača ugovorenog posla, sigurni smo da ćete učiniti sve što je potrebno da ugovorne obaveze ispunite u skladu sa očekivanjima. Dokažite svom poslovnom partneru svoju ozbiljnu namjeru da izvršite posao - stoga odaberite kaucijsko osiguranje Triglav Osiguranja koje će garantovati ispunjenje vaših obaveza prema poslovnom partneru.