Kolektivna sigurnost za slučaj nezgode

Za osiguranje uposlenika u kompanijama i članova udruženja.

Izaberite između dva oblika osiguranja:

  • osiguranje na 24h: u ovom slučaju osigurani ste za vrijeme obavljanja posla, van njega te u slobodno vrijeme;
  • osiguranje za vrijeme obavljanja posla: u ovom slučaju osigurani ste samo u određenom svojstvu, kao uposlenik, sportista itd. za vrijeme dok obavljate posao, na putu do posla, putu od posla do Vašeg doma, službenim putovanjima...

Osiguravajuća pokrića


Trajanje osiguranja

Trajanje osiguranja može biti vrlo različito – od jednoga sata pa do godinu dana. Možete se odlučiti i na permanentno osiguranje, koje traje do trenutka kada ga jedna od sporazumnih strana ne opozove.


Premija osiguranja 

Premija osiguranja kod kolektivnog osiguranja od posljedica nezgode osoba na poslu i u slobodnom vremenu direktno zavisi od broja uposlenih, uslova rada, vrste poslova pojedinih grupa uposlenika, te vrste djelatnosti koju obavlja preduzeće.

Ovom osiguranju moguće je priključiti i Osiguranje za slučaj smrti usljed bolesti.


Ko je ugovarač osiguranja? 

Ugovarač osiguranja je pravna ili fizička osoba – poslodavac, koji ugovara kolektivno osiguranje. Premiju osiguranja plaća ugovarač osiguranja iz svojih sredstava ili sredstava osigurane osobe. Za jednu policu osiguranja potrebno je najmanje 6 osoba.

Osiguranje na službenom putu od posljedica nezgode

Ugovarač ovog oblika osiguranja može biti kompanija ili druga organizacija koja želi osigurati svoje uposlenike ili članove.

U slučaju ugovaranja ovog oblika osiguranja osigurane su one osobe koje službeno putuju po nalogu ugovarača osiguranja. Trajanje osiguranja počinje sa odlaskom osigurane osobe na službeni put (iz kompanije ili svog doma) i traje do njenog povratka sa službenog puta u kompaniju ili svoj dom.

Za valjanost ovog vida osiguranja neophodno je izdati pojedinačne putne naloge za službeno putovanje.

Osiguravajuća pokrića su ista kao za kolektivno osiguranje do posljedica nezgode.

Česta pitanja

Da li osiguranje od posljedica nezgode vrijedi u inostranstvu?

Da, pokriće vrijedi u čitavom svijetu, ako na polici nije drugačije ugovoreno.

Na osnovu čega se određuje iznos naknade kod osiguranja od posjedica nezgode?

Naknada se određuje na osnovi ugovorenih osiguranih suma, postotka invalidnosti koji utvrđuje vještak i dostavljene medicinske dokumentacije.

U čemu je prednost kolektivnog osiguranja od posljedica nezgode i šta to osiguranje pokriva?

Kolektivno osiguranje od posljedica nezgode je mnogo jeftinije od individualnog osiguranja. Veći broj osiguranika je osiguran jednom policom. Kolektivno osiguranje od nezgode se po pravilu zaključuje sa neograničenom garancijom, odnosno 24 sata dnevno - rjeđe sa ograničenom garancijom, odnosno samo za nezgode na radu. Ugovarač osiguranja može biti privredno društvo, udruženje, pravno ili fizičko lice kao poslodavac i druga pravna ili fizička lica kao predstavnici organizovane grupe. Osiguranjem su obuhvaćena lica koja su zaposlena kod ugovarača osiguranja ili su u nekoj drugoj vezi sa njim i imaju interes za ugovaranje ovog oblika osiguranja.