Pobrinite se za one koje najviše volite

Znamo da bi svojim najdražima rado osigurali ostvarenje njihovih snova, slobodniji izbor zanimanja, završetak školovanja. Nudimo vam rješenje za to - stipendijsko osiguranje.

Stipendijsko osiguranje je istovremeno osiguranje i štednja. Ugovaranjem ovakvog osiguranja štedite ugovoreni broj godina i tako djetetu osiguravate stipendiju, a pri tome ste za sve vrijeme dok plaćate premiju životno osigurani. Za broj godina za koliko želite da dijete prima stipendiju odlučujete se već na samom početku, prilikom ugovaranja osiguranja.

 

Za slučaj smrti osigurane osobe u toku plaćanja premije, prestaje se sa plaćanjem premije, a osiguravač od dogovorenog datuma počinje sa isplatom stipendije. Stipendija se isplaćuje za dogovoreni period i u ugovorenoj visini. To je ujedno bitna prednost stipendijskog osiguranja u odnosu na slične oblike štednje za djecu, npr. u bankama.

Pri ugovaranju osiguranja osiguranik bira:

  • visinu stipendije i visinu premije
  • korisnika stipendije
  • period uplaćivanje premije (5 do 18 godina)
  • period primanja stipendije (4, 5 ili 10 godina)

O osiguranju

Ko se može osigurati
Uzajamno
osiguranje
Isplate
Korisnik stipendije
Sažetak

Osigurati je moguće:

  • osobe od 14. do 65. godina starosti,

Ovo osiguranje može se ugovoriti kao osiguranje jedne osobe ili kao uzajamno osiguranje. Ako se jednom policom osiguravaju dvije osobe, u slučaju da jedna od osiguranih osoba umre premija se prestaje plaćati, a djetetu se unatoč tome isplaćuje stipendija u dogovorenom vremenu i visini. To je ujedno bitna prednost stipendijskog osiguranja pred sličnim oblicima štednje za djecu, npr. u bankama

Isplata unaprijed dogovorenog iznosa po dospjelosti

Po isteku police isplaćuje vam se iznos naveden na vašoj ponudi/polici.

Korisnik stipendije može biti dijete kao i odrasla osoba, koju određuje ugovarač osiguranja. Starost djeteta odnosno korisnika koji će primati stipendiju ne utječe na osiguranje. Baš zato nije neophodno da dijete mora nastaviti školovanje u srednjoj školi ili na fakultetu.

 

Za vrijeme uplaćivanja premije možete zamijeniti korisnika stipendije. Za vrijeme isplaćivanja stipendije zamjena korisnika više nije moguća. U slučaju da korisnik stipendijskog osiguranja umre, osiguranik može odrediti novog korisnika ili zahtijevati otkup osiguranja, odnosno otkupna vrijednost isplaćuje se osiguranikovom nasljedniku. Ono što je bitno da korisnik stipendije ne može biti i osigurana osoba na toj istoj polici.


Starost osiguranje osobe Korisnik osiguranja Trajanje osiguranja God. primanja stipendije Mjesečna premija u EUR Mjesečna stipendija u EUR
Osiguranje jedne osobe Žena 25 godina novorođenče 18 godina 5 godina 72,46 250
Muškarac 50 godina unuk 14 godina 4 godine 63,84 200
Osiguranje dvije osobe 45 (Ž) i 50 (M) god. unuka 17 godina 4 godina 40,90 150
30 (Ž) i 35 (M) god. sin 18 godina 5 godine 74,48 250

6 razloga za ugovaranje

1 Finansijska sigurnost budućnosti vašeg djeteta
2 Isplata unaprijed dogovorenog iznosa po dospjelosti
3 Mirovanje osiguranja
4 Jednostavan postupak ugovaranja i isplate
5 Osigurana suma po vašoj mjeri
6 Uzajamno osiguranje
Koliko bi bilo potrebno
mojim najbližima?
Izračunaj

Česta pitanja

Kome je osiguranje namenjeno?

Stipendijsko osiguranje namijenjeno je svima koji žele osigurati stipendiju za dijete.

Šta se dešava sa stipendijskim osiguranjem u slučaju smrti osigurane osobe?

Za slučaj smrti osigurane osobe u toku plaćanja premije, prestaje se sa plaćanjem premije, a osiguravač od dogovorenog datuma počinje sa isplatom stipendije. Stipendija se isplaćuje za dogovoreni period i u ugovorenoj visini.

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo Adobe Acrobat Reader

Također pogledajte