Pobrinite se za svoje najdraže
Riziko životno osiguranje
Osiguranje omogućava korisniku isplatu ugovorene sume osiguranja u slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja.
Osiguranje i štednja
Mješovito životno osiguranje
Dugoročno osiguranje i štednja sa učešćem u dobiti. Mješovito životno osiguranje se može ugovoriti sa obročnim plaćanjem premije i jednokratnim plaćanjem premije.
Vaša imovina bez duga
Životno osiguranje korisnika kredita
Osiguranje je namijenjeno finansijskom osiguranju vaših najbližih, jer se u slučaju najgoreg kredit vraća iz ugovorenog osiguranja.
Što prije shvatite, vaša će djeca imati bezbrižniju budućnost
Stipendijsko osiguranje
Osiguranje za one koji žele da svojoj djeci, unucima ili sl. osiguraju isplatu stipendije u određenom životnom razdoblju.

Finansijska sigurnost za slučaj najgoreg

Jeste li se ikada zapitali zašto je korisno ugovoriti životno osiguranje?

  • Socijalna sigurnost najbližjih - ako se dogodi najgore, vaši najbliži će moći podmiriti troškove kredita, školovanja djece ...
  • Prilagođeno životu pojedinca - jer se u svom životu suočavate sa novim situacijama (kupovina nekretnine, rođenje djeteta ...), možete u skladu s tim povećati osiguranu sumu.
  • Visoke sume osigurane pri niskim premijama - za relativno nisku premiju, svojim najbližima jednostavno omogućite visoku isplatu u slučaju najgoreg.
  • Kombinacije sa dodatnim osiguranjima - priključite dodatna osiguranja i pobrinite se i za vlastitu sigurnost u slučaju nezgode ili bolesti.

Česta pitanja

Gdje mogu dobiti informacije o svim mojim policama životnog osiguranja?

Informacije o svim policama vašeg životnog osiguranja možete u najbližoj poslovnici Triglav Osiguranja ili kod zastupnika osiguranja.
Kolika je preporučena osigurana suma za životna osiguranja?

Pri utvrđivanju osigurane sume treba uzeti u obzir vaše potrebe. Sumu osiguranja postavite tako da u slučaju vaše smrti pokriva finansijske obaveze koje bi morali snositi članovi vaše porodice/obitelji i nadoknađuje gubitak prihoda, barem na određeno vrijeme. Sljedeće se mora uzeti u obzir: iznos prihoda, mjesečni troškovi, imovina, broj uzdržavanih osoba, postojeće osiguranje, finansijske obaveze. Preporučenu osiguranu sumu možete izračunati i pomoću našeg kalkulatora.

Da li je prilikom ugovaranja osiguranja važno moje zdravstveno stanje?

Osiguravajuće društvo će tokom postupka prijema u osiguranje provjeriti vaše zdravstveno stanje i način života. Osiguravaju se zdrave osobe, a one koje nisu potpuno zdrave, pod dopunskim uvjetima. Važno je da prilikom ugovaranja osiguranja korektno navedete podatke koje je osiguravajuće društvo zatražilo, jer u suprotnom nije zajamčeno da ćete u cijelosti dobiti isplatu po nastanku osiguranog slučaja.
Koja dodatna osiguranja mogu priključiti životnom osiguranju?

Moguće je ugovoriti sljedeća dodatna osiguranja:

  • Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja/nezgode;
  • Dodatno osiguranje od težih bolesti i povreda;
  • Dodatno zdravstveno osiguranje na putovanju u inostranstvu sa asistencijom;
  • Dodatno osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja/nezgode;
Koliko bi bilo potrebno
mojim najbližima?
Izračunaj