Pomoć na cesti u zemlji i inostranstvu

Triglav Automobilska asistencija - kada zatrebate pomoć nazovite nas. Mi ćemo vam pomoći.

Dostupni smo vam na besplatnom broju 080 02 02 69, iz inostranstva nas pozovite na +386 1 588 2960.

Pružamo 24-satnu pomoć:

  • vama i vašim saputnicima u vozilu;
  • u BiH i na geografskom području čitave Europe.

Razmislite o tome kada i gdje najviše vozite, kakvim vozilom vozite, putujete li često u inostranstvo i kada vam treba pomoć na cesti, šta vam se može dogoditi na putu i koji troškovi mogu nastati - sve to uzmite u obzir prilikom odabira odgovarajućeg paketa osiguranja asistencije.


Zašto Triglav auto asistencija?

0
minut
je prosječno vrijeme odaziva
u BiH
0
minut
je prosječno vrijeme odaziva
u inostranstvu
0
asistencija
smo uspješno izveli
u zadnje dvije godine

Visina pokrića troškova usluga asistencije

PAKETI AUTOMOBILSKE ASISTENCIJE uz ugovoreno osiguranje automobilske odgovornosti ili auto kasko osiguranje

Putnička vozila i motocikli standardne namjene

Naziv usluge

Opis usluge i osiguravajućeg pokrića

STANDARD

PLUS

COMFORT

1. Teritorijalno pokriće

Europa u geografskom smislu

2. Broj osiguranih slučajeva

U toku trajanja osiguranja osiguranik može prijaviti najviše određen broj asistentskih slučajeva koji mu se priznaju

pokrivena do 3 osigurana slučaja

pokrivena do 3 osigurana slučaja

pokrivena do 3 osigurana slučaja

3. Pomoć u slučaju manjeg kvara

Pokriva troškove dolaska davaoca usluge popravke na mjesto događaja i troškove rada na osiguranom vozilu, maksimalno za jedan sat rada, a prema cijeni radnog sata servisa

do 140 KM

do 140 KM

do 300 KM

4. Pomoć u slučaju problema sa ključevima od vozila

Organizuje se pomoć i pokrivaju se troškovi dolaska davaoca usluge, popravke i troškovi za obavljenu uslugu rada na osiguranom vozilu maksimalno do jednog sata na mjestu ostvarivanja asistentskog slučaja. Osiguranjem su pokriveni troškovi dostavljanja rezervnih ključeva na dogovoreno mjesto, ako korisnik omogući njihovo preuzimanje u roku od 24 sata po prijavi osiguranog slučaja

do 140 KM

do 140 KM

do 300 KM

5. Otklanjanje posljedica točenja pogrešnog goriva

Pokriva troškove pražnjenja i čišćenja rezervoara za gorivo i cjevovoda, kao i troškove promjene filtera za gorivo

do 300 KM

6. Spašavanje vozila

Organizuje spašavanje vozila pri nastanku osiguranog slučaja asistencije, kada je vozilo potrebno spašavati iz provalije, jarka, blata, vode itd. i pokriva troškove spašavanja vozila

do 400 KM

do 600 KM

do 1000 KM

7. Vuča ili prevoz vozila

Organizuje i pokriva troškove vuče ili prevoza vozila sa mjesta nastanka osiguranog slučaja asistencije do:
• najbližeg servisa koji može osposobiti vozilo za dalju vožnju
• osiguranikovog prebivališta ili sjedišta, ako tako odluči osiguravač

do 1000 KM

do 2000 KM

do 3000 KM

8. Dostava goriva

Organizuje i pokriva troškove dostave goriva u količini koja je dovoljna za nastavak vožnje do najbliže pumpe za gorivo ukoliko osiguraniku u toku vožnje nestane gorivo

do 140 KM

do 140 KM

do 200 KM

9. Privremeni smještaj vozila

Pokriva troškove privremenog smještaja - parkiranja (ležarine poslije saobraćajne nesreće) osiguranog vozila na obezbijeđenom parkingu

do 50 KM

do 100 KM

do 200 KM

10. Pomoć oko carinskog postupka i odvoza na otpad u inostranstvu

Organizuje i pokriva troškove carinskog postupka i prevoza na auto otpad ili ustupanje oštećenog vozila stranoj državi ukoliko je osigurani slučaj, čija je posljedica uništenje vozila, nastao u inostranstvu

do 400 KM

do 600 KM

do 1000 KM

11. Prevoz osiguranika

Organizuje prevoz osiguranika kada nastane osigurani slučaj asistencije, u slučaju da vozilo nije moguće popraviti na licu mjesta ili je vozilo ukradeno

do 100 KM po osiguraniku

do 300 KM po osiguraniku

do 800 KM po osiguraniku

12. Povratak po osigurano vozilo

Organizuje i pokriva troškove prevoza vlasnika odnosno jednog od osiguranika radi preuzimanja popravljenog vozila iz servisa

do 50 KM

do 200 KM

do 500 KM

13. Repatriacija vozila iz inostranstva

Organizuje i pokriva troškove dostave popravljenog vozila sa servisa na mjesto prebivališta ili sjedišta osiguranika

do 3.000 KM

14. Dostava rezervnih dijelova u inostranstvo

Organizuje i pokriva troškove dostave potrebnih rezervnih dijelova za popravku osiguranog vozila u servis

do 400 KM

do 600 KM

15. Najam zamjenskog vozila

Organizuje i pokriva troškove najma zamjenskog vozila u slučaju da osigurano vozilo nije moguće popraviti isti dan ili je ukradeno

najviše 2 dana, a do 140 KM po danu

najviše 3 dana, a do 140 KM po danu

najviše 4 dana, a do 140 KM po danu

16. Novčana pozajmica u slučaju krađe novca ili dokumenata u inostranstvu

U slučaju trenutne platežne nesposobnosti zbog krađe, gubitka novčanih sredstava ili ličnih dokumenata osiguranika u inostranstvu, osiguravač može odobriti novčanu pozajmicu

do 800 KM

17. Novčana pozajmica za popravku vozila u inostranstvu

Organizacija popravke i novčana pozajmica za plaćanje troškova popravke, pod uslovom da se slučaj asistencije desio u inostranstvu i da se vozilo popravlja u servisu odobrenom od strane osiguravača

do 10.000 KM

18. Hotelski smještaj

Organizuje i pokriva troškove smještaja u hotelu kada osigurano vozilo nije moguće popraviti isti dan ili je nestalo, a udaljenost mjesta nastanka osiguranog slučaja od prebivališta ili sjedišta osiguranika iznosi najmanje 150 km. Pokriva troškove noćenja sa doručkom u hotelu

do 120 KM po osiguraniku / noćenje, a za najviše 1 noćenje

do 160 KM po osiguraniku / noćenje, a za najviše 2 noćenja

do 200 KM po osiguraniku / noćenje, a za najviše 3 noćenja

19. Zamjenski vozač u inostranstvu

Organizuje i pokriva troškove zamjenskog vozača za prevoz vozila i osiguranika do njihovog prebivališta ako zbog povrede koja je u uzročnoj vezi sa nastankom osiguranog slučaja asistencije, niko od osiguranika nije sposoban da vozi

stvarni troškovi

20. Pomoć u slučaju smrti u inostranstvu

Organizuje pomoć i pokriva troškove prevoza lica, umrlog u saobraćajnoj nezgodi, do mjesta sahrane u BiH

stvarni troškovi

stvarni troškovi

stvarni troškovi

21. Posjeta rođaka povrijeđenog osiguranika u inostranstvu

Organizuje i pokriva troškove posjete rođaka osiguranika povrijeđenog u osiguranom slučaju asistencije u inostranstvu nastalom u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je neko od osiguranika tako povrijeđen da mora da ostane u bolnici u inostranstvu najmanje deset dana

stvarni troškovi

22. Pratnja maloljetnih osiguranika

Organizuje pratioca i pokriva troškove prevoza maloljetnih osiguranika do prebivališta, u osiguranom slučaju asistencije u saobraćajnoj nezgodi u kojoj su svi punoljetni osiguranici tako povrijeđeni da su morali da ostanu u bolnici ili su umrli

stvarni troškovi

stvarni troškovi

stvarni troškovi

23. Informacije

Pružanje informacija o načinu riješavanja posljedica događaja koji je uzrok osiguranom slučaju asistencije

PREMIJA OSIGURANJA

25,00 KM

40,00 KM

80,00 KM

Asistencija

U zemlji i inostranstvu

24-satna pomoć u slučaju problema sa vozilom:

  • brza pomoć i riješevanje štete,
  • za vas i vaše saputnike,
  • za vaše vozilo,
  • u BiH i na području čitave Europe,
  • sa savjetima i informacijama.

BESPLATNI BROJ ZA POZIVE IZ BIH:

080 02 02 69

ZA POZIVE IZ INOSTRANSTVA:

+386 1 588 2960

Prijava štete

Dokumenti

Za pregled PDF dokumenata preporučujemo Adobe Acrobat Reader

Ostala auto osiguranja