ZAPISNIK SA ODABIRA DOBITNIKA NAGRADA NAGRADNE IGRE

17. 9. 2021

» Triglav Vas nagrađuje...«

 

Na osnovu Pravila nagradne igre » Triglav Vas nagrađuje...« održan je odabir dobitnika nagrada. Pravila nagradne igre donio je Organizator Luna d.o.o. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, ID br. 4200000310003, na osnovu Rješenja br.  UP-05-12-1-708/21. izdatog od strane Federalnog ministarstva finansija/financija

 

Ukupno je izvučeno 53 nagrade a iste su ranije previđene u Pravilniku o nagradnoj igri:
-              1 x Skuter XIAOMI MI 1S – vrijednost 749,00KM sa uključenim PDV-om

-              2 x mobitel Xiaomi Redmi note 10s 6/128GB 468,00KM x 2 = 936,00KM (PDV je uključen)

-              50 vaučera za ugovaranje osiguranja vrijednosti 50KM = 50X50KM = 2.500,00KM

             ( voucher ne važi prilikom zaključivanja obaveznog osiguranja )

 

Osvojene nagrade dobitnici ne mogu zamijeniti za novčanu protuvrijednost ili bilo koju drugu nagradu. Nagradu nije moguće prenijeti na drugu osobu.

 

Odabir dobitnika nagrada održan je  9/9/2021 u 14:00 sati  u sjedištu Triglav Osiguranje d.d., Dolina 8, 71000 Sarajevo na način opisan u Pravilima o nagradnoj igri.  Odabir je izvršila niže potpisana Komisija imenovana od strane Organizatora.

 

Komisija je izvršila izbor dobitnika na način da je prethodno izvršen pregled svih blagovremeno pristiglih prijava, te je uzimajući u obzir kriterije definisane Pravilnikom o nagradnoj igri: zaključivanjem police putničkog zdravstvenog osiguranja u periodu od 07.07.2021. do 07.09.2021, svaki ugovarač police osiguranja, učestvuje u nagradnoj igri.

 

Sudionici u nagradnoj igri su sve punoljetne fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u BiH, koje su pristupile nagradnoj igri u skladu sa Pravilima nagradne igre.

 

Odabrani su sljedeći dobitnici:

NAGRADA 1.

  1. x Skuter XIAOMI MI 1S

1. 0901472                     

NAGRADA 2.

2 x mobitel Xiaomi Redmi note 10s 6/128GB

1. 0297012

2. 0294795

 


 

NAGRADA 3.

50 vaučera za ugovaranje osiguranja vrijednosti 50KM

1. 0294788

2. 0293823

3. 0295818

4. 0901594

5. 0901701

6. 0901645

7. 0296824

8. 0296073

9. 0289208

10. 0901726

11. 0296165

12. 0290119

13. 0901526

14. 0293332

15. 0297283

16. 0294551

17. 0293224

18. 0291323

19. 0901595

20. 0296238

21. 0291435

22. 0901543

23. 0294760

24. 0297281

25. 0296281

26. 0295757

27. 0294841

28. 0290244

29. 0292268

30. 0294548

31. 0288848

32. 0296079

33. 0901566

34. 0290072

35. 0293398

36. 0285500

37. 0291972

38. 0294663

39. 0293788

40. 0295762

41. 0901865

42. 0294235

43. 0291988

44. 0294559

45. 0297634

46. 0285849

47. 0291970

48. 0292621

49. 0295953

50. 0295847


 

 

Rezultati izvlačenja su objavljeni  na internet stranici www.triglav.ba

Odabir dobitnika nagrada izvršila je tročlana komisija u sastavu:

1. Predsjednik komisije

Alma Delić

2. Član i zapisničar komisije

Mair Oruč

3. Član komisije

Admira Bećirović

 

Članovi komisije svojim potpisom potvrđuju istinitost gornjih navoda.

Čestitamo sretnim dobitnicima!

Share on Google+