Prestanak ugovora

24. 9. 2019

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 01-1601/17  od dana 20. 10. 2017. godine, zaključen sa  EXPRESS d.o.o. Novi Travnik, ul. Ljudevita Gaja br. 59, ID broj: 4236662430003, registrovano u Registru društava za zastupanje u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBiH pod brojem 01-05.3-059-1255-1/19 od 19.06.2017. godine, prestaje.

 

 

 

Share on Google+