Prestanak ugovora

6. 10. 2021

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 01-1029/19 od dana 07. 10. 2019. godine, zaključen sa Srodna djelatnost AKI POSREDNIK, Posušje, ul. Rastovača bb, osnivača Krajina Katice, ul. Ante Starčevića bb, Posušje,  upisan u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBIH pod brojem PZFL 32, prestaje da važi sa danom 25. 09. 2021. godine.

 

Share on Google+