prestanak ugovora

6. 7. 2021

Na osnovu člana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju, Triglav Osiguranje d.d. objavljuje:

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

 

Ugovor o zastupanju u osiguranju br. 01-9529/19 od dana 07. 07. 2019. godine, zaključen sa Obrtnička djelatnost AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU „UNO“  iz Gračanice, ul. Hajrudina Džebe Bajbage bb,  vlasnika Čajić Murisa iz Gračanice,  upisana u Registar zastupnika u osiguranju kod Agencije za nadzor osiguranja FBIH pod brojem PZFL 575, prestaje da važi sa danom 07. 07. 2021. godine.

 

Share on Google+