Vrijeme je da pripremite kuću za proljeće

Zima pored lijepih uspomena sa skijanja može da ostavi i neprijatne tragove na vašoj kući.

Zima pored lijepih uspomena sa skijanja može da ostavi i neprijatne tragove na vašoj kući. Prije nego što pomislite na proljetno čišćenje, bolje je da provjerite da li je sa kućom sve kako treba: da li se u toku zime negdje pojavila buđ, kakav je krov, šta je sa klimom? Sa stručnjacima za različite oblasti sa portala slonep.net provjerili smo kako da kuću spremite za proljeće.

Pregledajte krov i oluke


Matjaž Valenčič, stručnjak za energetiku savjetuje da detaljno pregledate krov. Ukoliko otkrijete oštećenja, odmah preduzmite mjere da se oštećenje otkloni.

Obratite pažnju na:

 • Svaki crijep pojedinačno koji je snijeg oštetio ili pomjerio; možda ih je pomjerio još jesenji vjetar. Oštećenja treba sanirati čak i ako je ispod krova folija koja sprječava prodor vode u kuću;
 • Snjegobrane koje je inače najbolje pregledati odmah nakon što krovni pokrivač okopni. Ako su polomljeni ili iskrivljeni, uredite da budu popravljeni prije sljedećeg padanja snijega;
 • Oluci mogu da se oštete zimi. I najmanje curenje može napraviti podlive. Ako su se na fasadi pojavile vlažne mrlje, uzrok toga može da bude upravo to da krov ili oluci nisu zaptiveni;
 • Krovne ivice oko dimnjaka, oluka ili krovnih prozora. Da li su dotrajale ili oštećene? Moguće curenje može da ostavi tragove.

Da li su u toku zime sa krova i oluka visile ledenice? One ukazuju na lošu toplotnu izolaciju i na loše provjetravanje krova. Kada biste to sredili, ledenice bi postale prošlost.

Osiguravajuće kuće ne pokrivaju štetu koja nastaje uslijed curenja krova. Svrha osiguranja je da pokrije iznenadne, neočekivane događaje kao i one koji ne zavise od volje osiguranika. Zato je veoma važno da krov redovno održavate i bilo koje nedostatke odmah otklonite i pobrinete se za to da šteta bude što je moguće manja.

A šta je sa dimnjakom?

Zadržimo se još malo na krovu. Blaž B. Smolnikar kaže da ljudi na kraju sezone grijanja premalo pažnje posvećuju uređajima za odvođenje dima i uređajima za grijanje. Toga se nažalost sjete tek početkom nove sezone grijanja.

Sigurno je preporučljivije da odmah nakon kraja sezone grijanja organizujete da firma ovlaštena za rad sa dimnjacima pregleda i očisti sistem dimnjaka.

Naročito ako je uređaj zastario i ne omogućava potpuno sagorijevanje zbog čega više dimi dok građa gori, dodaje Andrej Gruden.

Na dimnjaku odmah može da se vidi da li se na njemu sakuplja samo sitna prašina ili i crna čađ. To govori da energija nije našla kiseonik i da se nataložila kao crne naslage ugljenika. Ovaj ugljenik je čest razlog požara iz dimnjaka koji nažalost nisu tako rijetki

Održavanje uređaja za grijanje

Kad smo već kod dimnjaka, pogledajmo šta još savjetuje Andrej Gruden u vezi sa održavanjem sistema za grijanje. To zavisi prije svega od tipa grijanja odnosno energenta koji koristite:

 • Drva: Ukoliko za grijanje koristite drva, nakon završene sezone temeljno očistite peć i dimnjak. Stručnjak neka provjeri i lambda sondu koja omogućava nadzor nad gorenjem i dovodom svježeg vazduha;
 • Lož ulje: Temeljno očistite gorionik i provjerite sagorijevanje. Dobro očistite peć jer svaki milimetar naslaga podiže temperaturu u dimnjaku i tako drastično smanjuje korištenje i podiže potrošnju energenata;
 • Grijanje na gas: Ovo zahtijeva redovni godišnji pregled uređaja za grijanje i podešavanja. Važno je da uređaj radi pouzdano kako gasovi ne bi ispunjavali prostoriju;
 • Peleti i briketi: Prilikom grijanja na pelet ili brikete neophodno je da se uređaji za grijanje redovno čiste. Ne zaboravite ni na sezonsko čišćenje koje morate da obavite na kraju i u toku sezone grijanja. Svaki milimetar naslage znači da ne zagrijavate vodu nego dimnjak. Ako peć ima sistem koji se sam čisti, to je još bolje. Mada se i tada nađu džepovi koje mora da očisti neko ko se razumije u tijela za grijanje. Kod peleta vodite računa da u sistemu za pelete ne ostaju nesagorjeli peleti. To znači da se u toku ljeta od vlage mogu raspasti i da vam na jesen onemoguće ponovno pokretanje uređaja;
 • Toplotna pumpa: Ona je među najmanje zahtjevnim za održavanje. Preporučuje se da je pregleda serviser. Tako ćete izbjeći moguće iznenađenje i otkazivanje sistema zbog curenja gasa;
 • Grijanje na struju: Ne zahtijeva posebno održavanje osim ako bi došlo do opterećenja električnih instalacija.

A šta je sa klimom?

Kada govorimo o grijanju, moramo da spomenemo i klima-uređaje. Oni se inače sve češće koriste i za grijanje, objašnjava Dean Mavrič.

Ako se vaš klima-uređaj nije koristio u toku zime, prilikom prvog pokretanja uzmite u obzir uputstva proizvođača. Ukoliko nemate više uputstvo, za većinu podeljenih klima-uređaja (sastavljenih iz više djelova, unutrašnja i spoljašnja jedinica) važi:

 • Očistite filter za vazduh usisivačem ili ga skinite i operite vodom. Osušenog ga ponovo stavite u jedinicu. Prema potrebi zamijenite potrošne djelove;
 • Uvjerite se da su ulaz i izlaz vazduha na unutrašnjoj i spoljašnjoj jedinici bez prepreka;
 • Uvjerite se da je cijevna instalacija za odvod kondenzacije prohodna;
 • Provjerite električno napajanje uređaja (priključni kabl, osigurač) i pravilnost uzemljenja;
 • Stavite odgovarajuće baterije u daljinski upravljač i šiljatim predmetom pritisnite dugme RESET;
 • Podesite tačno vrijeme na daljinskom upravljaču;
 • Odaberite željeni način rada i nastavite sa upotrebom kako ste i do sada koristili uređaj.

Ukoliko budete imali problema sa bilo kojim od gore navedenih koraka ili sa samim radom klima-uređaja, obratite se serviseru.

Detektori požara i ugljen-monoksida

Spomenimo još i detektore požara i ugljen-monoksida. Gašper Golob, stručnjak u oblasti zaštite od požara u stambenom prostoru i za zaštitu od trovanja ugljen-monoksidom, ne savjetuje isključivanje detektora nakon sezone grijanja. Time, naime, nećete produžiti njihov vijek upotrebe. Većina postojećih detektora inače ima već ugrađenu bateriju koja je nezamjenljiva. Štednjom potrošnje baterije zato nećete suštinski produžiti rok upotrebe detektora.

Ukoliko se prihvatite proljetnog čišćenja ili renoviranja stambenog prostora (krečenje, renoviranje, adaptacije…), detektore morate da zaštitite na odgovarajući način odnosno da ih po potrebi uklonite. Tako se osjetljivi senzori neće uprljati. Ovakvi detektori mogu da prouzrokuju lažno alarmiranje ili da uopšte ne reaguju na stvarnu opasnost.

Po završetku radova, moramo da ih ponovo namjestimo i da provjerimo da li rade.

Šta je sa buđi u kući?

Provjerite da li se u kući u toku zime pojavila buđ. Kada je primijetite, Matjaž Valenčič savjetuje da je što prije bezbjedno uklonite. Pošto time niste uklonili uzrok, postoji velika vjerovatnoća da će se buđ za nekoliko mjeseci ponovo javiti na starom mjestu.

Kako se riješiti buđi u kući? Pročitajte više u članku.

Buđ se najčešće javlja na spoljnoj strani, na hladnim i vlažnim površinama, u uglovima i iza ormara.

Možda je dodatna toplotna izolacija spoljnog zida jedina efikasna mjera koja bi trebalo trajno da spriječi nastanak buđi.

Buđ se javlja i na površinama koje su povremeno vlažne: prozori ili fuge među pločicama. Razvoj buđi na tim površinama spriječićete ako ih redovno brišete tako da budu sasvim suhe.

Proljetno krećenje nije samo estetska mjera već pomaže i protiv buđi.

Spoljašnjost kuće

Na spoljnim djelovima kuće pregledajte prije svega drvene elemente. Drvo je osjetljivo na vlagu i svjetlosti i propada nakon nekoliko godina kada je izloženo. Zato ga morate zaštititi od utjecaja sredine, savjetuje Matjaž Valenčič.

Svakog proljeća pregledajte prozore i pobrinite se da ih redovno održavate. Pregledajte stanje drvenih površina, okova i gita. Ako postoji potreba, popravite ih ili dajte da se popravi.

Prozori i vrata su obično pomjereni na sredinu zida i tako su djelimično zaštićeni od padavina. Uprkos tome, sa spoljašnje strane trebalo bi da budu zaštićena slojem boje i zaštitnim premazima. Boju treba obnavljati jednom u približno deset godina. Dva puta godišnje pregledajte i očistite prepreke mlakom vodom. Tako održavani prozori trajaće više od 50 godina.

Pobrinite se i za drvene fasade. Fasade su naročito zimi toplotno opterećene kada sunce nisko pada na fasadu i gotovo pod pravim uglom: noću zbog mraza i vlage, a danju zbog brzog zagrijavanja.

Na proljeće kada temperaturni uslovi nisu tako ekstremni, vrijeme je za popravku drvene fasade. Ispucale i iskrivljene daščice što prije pričvrstite ili zamijenite.

Pogledajmo još i oko kuće

Prije nego što počnete ponovo da koristite baštenski alat i baštenske mašine, Irena Čufer i Sašo Junež iz kompanije za savjetovanje u vezi sa održavanjem vrta i usluge, kažu da morate da provjerite:

 • Kosilice: Da li su šarafi pritegnuti? Zamijenite motorno ulje i očistite filter za vazduh. Naoštrite sječiva. Ona koji su veoma oštećena zamijenite kako bi travnjak bio lijepo i kvalitetno pokošen;
 • Baštenske mašine koje rade na mješavinu goriva i ulja: staru mješavinu koja je ostala u rezervoaru zamijenite novom. Staro ulje u motoru ne obezbjeđuje dovoljnu mazivost;
 • Ručni električni alat kao što su baštenske makaze, motorne kose, motorne makaze za žive ograde itd.: provjerite sve električne vodove kako ne bi stvorile štetu uslijed strujnog udara. I tu provjerite oštrinu sječiva i po potrebi ih zamijenite.

Kada dani postanu još topliji i temperature iznad 0°C, otvorite dovod vode u bašti. Sada više nema straha da će se voda u cijevi zalediti i da će cijev pući.

I ribnjacima u vrtovima ponovo prikačite pumpe. Filtere za čišćenje vode u ribnjaku temeljno očistite.

Na sistemu za navodnjavanje po potrebi zamijenite baterije na programskom satu. Probnim pokretanjem provjerite da li prskalice rade.

Tako, sa svim ovim koracima vaša kuća će biti spremna za toplo proljeće. A vi možete da se bacite na sklanjanje zimske garderobe.

Izvor: Vse bo v redu


Complementary Content
${loading}