Šta krije asistencija doma

Vjerujemo da možete da budete sami svoj majstor. Ali prilikom popravke vrata, vodovoda ili sistema za grijanje može da vam pomogne i asistencija doma.


Da li u radijatoru ima zraka ako u njemu šumi, pucketa ili žubori? Često radijator treba samo odzračiti, ali to zavisi od ventila za odzračavanje. Kada morate da pozovete stručnjaka?

Ne morate uvijek da budete sami svoj majstor. Može vam pomoći i asistencija doma.


Znate li razliku između odvijača i francuskog ključa? Znate li gdje je ormar sa osiguračima? Odlično. Pa ipak, kada vam je potrebna hitna popravka ulaznih vrata, popravka vodovoda ili sistema za grijanje, kada morate brzo da reagujete ili rizikujete da nastane još veća šteta, nema potrebe da budete sam svoj majstor. Može da vam pomogne asistencija doma. Predstavljamo pet najčešćih uzroka zbog kojih osiguranici pozivaju naš asistencijski centar.

Šta je asistencija doma?

Sa osiguranjem asistencije doma na raspolaganju su vam usluge:

  • instalatera kod kvarova na vodovodu ili kanalizaciji;
  • elektroinstalatera kod kvarova na električnim instalacijama;
  • instalatera kod kvarova na sistemu za grijanje;
  • stolara ili bravara kod oštećenja vrata ili prozora;
  • staklara pri razbijenim vanjskim staklima;


Osiguranje asistencije doma u jednoj godini osiguranja obezbjeđuje usluge za tri hitna slučaja. To su iznenadni i neočekivani događaji koji se dese u stanu i bez hitnog preduzimanja mjera mogli bi da prouzrokuju dodatnu štetu.

Osiguranje možete ugovoriti uz osiguranje od požara u domu koje uključuje dodatno osiguranje od izljevanja vode ili uz osiguranja stambenih pokretnina koje uključuje dodatno osiguranje boja na zidovima te razne vidljive zidne, podne i stropne obloge, te lom stakla na prozorima zaključenog kod osiguravača za isti objekat.

Osiguranje asistencije doma je uključeno u Paketno osiguranje stana.

Kojih slučajeva ima najviše?

Saradnici u asistencijskom centru navode pet najčešćih slučajeva u kojima je osiguranicima potrebna pomoć asistencije doma:

Kvar na vodovodnim instalacijama:

Najčešće je riječ o najrazličitijim curenjima na spoljašnjim ili ugradnim vodovodnim cijevima u stanu.

Asistencija šalje izvođača koji procjenjuje problem. Prema potrebi zamjenjuje zaptivke na oštećenim cijevima, zamjenjuje cijevi odnosno postavlja novu ako stara više ne može da se popravi.

Ne zaboravite i na samo osiguranje stana - jedno je asistentska pomoć majstora, ali moguće je i da je nastala dodatna šteta.

Majstor će popraviti cijev, a sa Paketnim osiguranje stana biće pokrivena nastala šteta. Ovo važi kada se cijevi ili instalacije oštete ili začepe. I samo ako takve instalacije i cijevi adekvatno i redovno održavate.

Kod zanatskih usluga, gdje garantujemo pomoć u hitnom slučaju, u cijelosti su pokriveni putni troškovi pružatelja usluga i njegov prvi radni sat, ali nije pokriven i materijal.

Kvar na kanalizacionim instalacijama

Česti su slučajevi da se začepe kanalizacione cijevi odnosno odvodi.

Izvođač asistencije pomoći će vam sa čišćenjem odnosno otčepljivanjem najrazličitijih kanalizacionih odvoda i pripadajućih cijevi. Od težine svakog slučaja zavisi i izbor alata.

Kvar na sistemu za grijanje

Uglavnom su to kvarovi gorionika, a često na najrazličitije načine cure i ventili radijatora ili loše rade.

Kod radijatora u većini slučajeva majstor u potpunosti mora da odzrači čitav sistem i da ga napuni vodom do preporučenog pritiska.

Oštećenje prozora

Prozore najčešće oštećuje vjetar odnosno propuh, a čest slučaj je i provala ili pokušaj provale.

Asistencija šalje stakloresca koji uzima mjere oštećenog stakla, montira privremenu zaštitu a nakon toga zamjenjuje ga novim staklom. Ako niste ugovorili osiguranje stakla, trošak stakla moraćete da izmirite sami.

Popravka ulaznih vrata:

Kod ulaznih vrata riječ je o dva česta problema: kvar brave i oštećenje brave zbog pokušaja provale. Izvođač procjenjuje da li je moguće samo popraviti bravu ili se ona mora zamijeniti.

Svih pet opisanih slučajeva imaju zajedničko to da nastali problem utiče na kvalitet vašeg stanovanja, da morate da znate kako i čime problem možete adekvatno da riješite ili gdje možete hitno naći pravog majstora.

Zato je dobro da znate kome možete da se obratite i gdje možete da potražite pomoć.

Kako do asistencije?

Asistencijski centar dostupan je 24 sata na dan, svakog dana u godini na besplatni broj telefona 080 020269.

Prilikom prijave potrebno je da u centru ostavite svoje podatke, kako bi vas mogli kontaktirati.Complementary Content
${loading}