Auto asistencija - najbolji saputnik

Kome biste se obratili za pomoć ako ste zaključali ključeve u prtljažnik automobila, ako vam u sred noći na cesti pukne guma ili vam se isprazni akumulator jer ste zaboravili ugasiti svjetla ...?

Nekoga sigurno imate na umu. Ali šta ako vam se to desi u tri sata ujutro u inostranstvu? Tada većina onih na koje ste ranije pomislili da vam mogu pomoći odpada. I na koga onda u ovakvim slučajevima možete računati?


3 paketa, 20 asistencijskih usluga, područje čitave Europe

Ako vam se na putu desi slična neugodnost, vaš najbolji saputnik će biti automobilska asistencija Triglav Osiguranja. To je oblik osiguranja koji vam obezbjeđuje 24-satnu pomoć - usluge auto asistencije i pokriva troškove kako u BiH, tako i na području čitave Europe. Možete izabrati jedan od ponuđena tri paketa: Standard, Plus ili Comfort i bezbrižno krenuti na put.

Policom osiguranja automobilske asistencije uključene su raznovrsne asistencijske usluge i pokriveni su troškovi njihovog izvođenja do sume osiguranja, bilo da se radi o manjem kvaru na automobilu, prevozu i spašavnju vozila, problemu sa ključevima, dostavi goriva, prevozu osiguranika, dostavi rezervnih djelova u inostranstvo, hotelskom smještaju osiguranika, angažovanju zamjenskog vozača, novčanoj pozajmici u slučaju krađe novca ili dokumenata itd.

Kako automobilska asistencija djeluje u praksi?

Ukoliko nastane osigurani slučaj, pozovite broj asistencijskog centra i po pozivu navedite: broj police osiguranja, svoj kontakt broj i kontakte vaših saputnika, mjesto kvara, uzrok nastale štete, broj osoba u vozilu. Za pozive iz BiH: 080 020 269, za pozive iz inostranstva: + 386 1 558 2960.

Sa stručnim saradnikom iz asistencijskog centra ćete se dogovoriti o svim detaljima – gdje će odvesti pokvareni automobil, gdje ste najmjeravali ići, kada se vraćate i da li ćete za nastavak puta trebati prevoz. U asistencijskom centru će naručiti popravku kod ugovornog partnera koji je ovlašten za područje na kojem se nalazite.

Sa asistencijom bez brige krenite na put, bilo da se radi o kraćoj relaciji ili je putovanje do vaše željene destinacije 200 kilometara ili više. Jer čak i ako se nešto nepredviđeno desi tokom vožnje, automobilska asistencija je od vas udaljena samo jedan poziv, bez obzira koliko je sati.Complementary Content
${loading}