Koliko bi trebalo Vašim najbližima?

29. 9. 2021

Sa ciljem da korisnicima omogućimo što bolji uvid u naše proizvode i pružimo sve informacije koje im mogu biti od značaja kreirali smo savremeni kalkulator riziko životnog osiguranja. Od sada, uz pomoć kalkulatora u koji ćete unijeti sve neophodne podatke i odgovoriti na pitanja možete procijeniti visinu iznosa s kojim bi Vaši najbliži bili osigurani u slučaju da se dogodi najgore.

 

 

Gubitak člana porodice ne predstavlja samo emocionalni gubitak već i finansijski, a životna osiguranja su upravo tu podrška i oslonac u tim teškim trenucima. Kako bi Vam olakšali da sami procijenite i sagledate sve aspekte osiguranja i zaštite koju ono nudi Vašim najbližima, u procesu donošenja odluke i prikupljana informacija kalkulator riziko životnog osiguranja će Vam biti od pomoći. Takođe, na kraju informacija koje Vam kalukator ponudi pronaći ćete i obrazac za kontaktiranje naših zastupnika za prodaju životnih osiguranja, kako biste odmah mogli dobiti detaljnije informacije, odgovore na pitanja ili kako biste zakazali sastanak sa zastupnikom.

Share on Google+