Sve o polici osiguranja

23. 6. 2021

Vaša polica osiguranja puna je važnih informacija. Šta se sve nalazi na njoj?

 

 

Ako ste ikad ugovorili ili obnovili osiguranje, prijavili štetu ili zatražili pomoć asistencije, vjerojatno su vas pitali za vaše ime i prezime i broj police osiguranja. Zašto vas pored imena i prezimena pitaju i za policu? Šta se sve nalazi na polici osiguranja i zašto je to tako važan dokument?

 

Polica osiguranja je dokument ugovora o osiguranju. Njime dokazujete da ste ugovorili osiguranje kod određene osiguravajuće kuće. Polica osiguranja je dakle dokument s kojim vi kao osiguranik (ili treća strana kao oštećenik) možete ostvariti svoja prava kod osiguravajućeg društva u slučaju osiguranog slučaja - odnosno ako dođe do štete.

 

Policom osiguranja dokazujete da ste ugovorili osiguranje kod određene osiguravajuće kuće.

 

Polica osiguranja i uvjeti osiguranja

Svaka polica osiguranja ima svoj broj, koji je uvijek naveden na svim dokumentima koje dobijete prilikom ugovaranja osiguranja. Policu osiguranja uvijek prate uvjeti osiguranja osiguravajućeg društva koji detaljnije određuju koja su pokrića uključena u osiguranje. Uvjeti osiguranja također definišu prava i obaveze obje strane. Šta to znači?

 

Zaključivanjem ugovora o osiguranju koji se sastoji od police osiguranja i uvjeta osiguranja, obavezujete se da ćete platiti premiju osiguranja osiguravajućem društvu. Međutim, osiguravajuće društvo se obavezuje da će vam platiti naknadu iz osiguranja ili odštetu kao osiguranoj osobi ili trećoj strani u slučaju nastanka osiguranog slučaja.

 

Uvjeti osiguranja izuzetno su važni, jer precizno definišu obaveze i osiguravajućeg društva i klijenta. Istina je da su prilično opširni, ali savjetujemo vam da ih ponovno pregledate sa zastupnikom, čak i ako samo produžujete osiguranje. Uvjeti osiguranja sastavni su dio svakog ugovora o osiguranju i potpisivanjem dokumentacije o osiguranju potvrđujete da ste uvjete primili i da ste se upoznali sa njima.

 

Šta to znači u praksi? Ako imate osiguranje stana za slučaj izlijevanja vode, na temelju svoje police osiguranja dobit ćete odštetu koju ćete iskoristiti za popravak štete. Ako uzrokujete saobraćajnu nezgodu, oštećenom će se nadoknaditi šteta po osnovu vaše police obaveznog osiguranja automobila.

 

Koje podatke možete pronaći na polici osiguranja?

Polica osiguranja mora sadržavati sve bitne dijelove osiguravajućeg odnosa. Na njoj su:

- podaci o ugovaraču osiguranja i /ili osiguranicima,

- predmet osiguranja (kuća, automobil...),

- koja opasnost (rizik) se osigurava,

- uvjeti i klauzule osiguranja na osnovu kojih se zaključuje osiguranje,

- trajanje osiguranja i period,

- osiguranje,

- osigurana suma i moguće učešće osiguranika (odbitna franšiza).

 

Sastavni dijelovi police osiguranja također uključuju premiju osiguranja i datum izdavanja police, a ugovorne strane moraju je potpisati.

 

Koliko dugo trebate čuvati police osiguranja?

Čuvajte police osiguranja za čitav period njihove valjanosti. Koliko je to dugo? Valjanost police osiguranja ovisi o osiguranju koje ste ugovorili.

 

Neka su osiguranja trajna i automatski se obnavljaju dok ih ne otkažete (na primjer, zdravstveno osiguranje, osiguranje doma). Ostala osiguranja imaju određeno trajanje (osiguranje automobila i turistička osiguranja). Trajanje valjanosti također je navedeno na polici osiguranja, osim u slučaju trajnog osiguranja.

 

Budući da polica osiguranja sadrži sve važne podatke o osiguraniku i predmetu osiguranja (nekretnini, automobilu, motociklu ...), osiguravajućem društvu su potrebni podaci o osiguraniku (ime i prezime) i broj police osiguranja prilikom prijave štete. Zato police za osiguranje čuvajte na sigurnom, u elektronskom ili fizičkom obliku.

 

Prilikom online ugovaranja osiguranja dobit ćete policu i ostalu dokumentaciju o osiguranju u elektronskom obliku. To je dovoljno.

 

 

Izvor: Vse bo v redu

 

_________________________________________________________________________________

Da li mislite da će vam ovaj savjet dobro doći ako se nađete u sličnoj situaciji? Onda ne smijete propustiti još savjeta koje pripremamo za vas.

 

 

 

Prijavite se na naš Newsletter kako bi redovno na vašu e-mail adresu stizali savjeti koje spremamo za vas.

 

Share on Google+