Prijava štete

Na web stranici Triglav Osiguranja vam nudimo pomoć pri prijavi šteta. Štetni slučaj prijavite čim za njega saznate, a prijavu možete izvršiti:

  • Tako što ćete ispuniti obrazac koji možete preuzeti na našoj web stranici i isti nam ispunjen dostaviti putem pošte ili e-maila,
  • Lično, u jednoj od naših poslovnica.

 

Postupak rješevanja štetnog zahtjeva počinje vašom prijavom štete.

 

AUTOMOBILSKA ASISTENCIJA

Osiguranjem automobilske asistencije obezbjeđujemo 24-satnu pomoć na putu kao zaštitu od mogućih neprijatnosti pri korištenju motornog vozila u zemlji i inostranstvu. 

 

Ukoliko trebate pomoć, nazovite naš Asistencijski centar na  080 02 02 69 (za pozive iz BiH) ili +386 1 588 2960 (za pozive iz inostranstva) i naši stručni saradnici će vam pomoći u najkraćem mogućem roku.

 

MOTORNA VOZILA

Kada dođe do štete odmah prijavite osigurani slučaj. Postupak rješavanja štetnog slučaja počinje nakon vaše prijave štete.

 

Prilikom prijave štete predočite:

  • Važeću policu osiguranja,
  • Vozačku dozvolu,
  • Saobraćajnu dozvolu,
  • Ključeve vozila – ukoliko prijavljujete krađu,

 

Prijavu štete možete učiniti u centru za procjenu uz pomoć naših saradnika. Prije svega je potrebno ispuniti obrazac, a zatim slijede pregled vozila, procjena i popravak pričinjene štete.

 

IMOVINA

Kada dođe do štete, prijavite osigurani slučaj u što kraćem roku. Proces rješavanja štetnog slučaja počinje odmah po prijavi štete. Potrebno je poduzeti sve mjere za spriječavanje daljenjeg  nastajanja štete, uzimajući u obzir instrukcije osiguravača.

 

NEZGODA

U slučaju da se osiguraniku desi nezgoda, treba odmah otići kod ljekara ili ga pozvati, kako bi se obavio pregled i pružila mu se pomoć. Osiguranik je dužan da se pridržava uputa ljekara u pogledu liječenja i da poduzme sve potrebne korake kako bi se izliječio.

Triglav Osiguranju treba prijaviti nezgodu, čim mu zdravstveno stanje to dopusti.

Detaljnije pogledajte na Šta učiniti u slučaju nezgode?

 

PUTNIČKA OSIGURANJA

Pozovite asistentni centar EUROP ASSISTANCE na telefonski broj: +3612367592 koji pruža pomoć 24 sata na našem, engleskom, njemačkom i francuskom jeziku.

 

Recite svoje:

  • osobne podatke,
  • broj police,
  • opis nezgode ili bolesti,
  • mjesto, broj faxa i telefonski broj na koji ste dostupni.

 

Ukoliko troškovi liječenja prelaze iznos od 153,50 EUR, potrebno je da svakako kontaktirate EUROP ASSISTANCE.
 

Ako ne koristite asistenciju i medicinsku uslugu sami platite, savjetujemo vam da upozorite liječnike, stomatologe i druge pružaoce zdravstvenih usluga, da na ručun stave ime i preizime osigurane osobe, opis bolesti i liječenja, cijene svake pojedine usluge, pečat i potpis liječnika, medicinske ustanove ili apoteke. Preuzmite nalaze i medicinsku dokumentaciju. Sa originalnim računom, policom osiguranja i zdravstvenom dokumentacijom će vam po povratku u domovinu troškovi biti pokriveni brzo i jednostavno.

 

ŽIVOTNA OSIGURANJA

Ako želite da   prijaviti osigurani slučaj po  polici životnog osiguranja,  popunite obrazac  koji se nalazi na našoj web stranici, i isti sa potrebnom dokumentacijom dostavite na adresu:

 

Triglav Osiguranje d.d. Sarajevo, Sektor životnih osiguranja, Dolina br.8, 71 000 Sarajevo.

 

Za sve informacije po životnom osiguranju možete nas kontaktirati na telefon 033/56 39 82 ili 033/25 21 52, odnosno na E-mail: osobna@triglav.ba

 

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


Za korištenje usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja obavijestite asistencijski centar - Zdravstvenu tačku, putem besplatnog telefona 080 02 02 41.

Za prijavu osiguranog slučaja, ispunite obrazac, koji možete preuzeti na našoj web stranici i priložite medicinsku i drugu dokumentaciju. Obrazac i ostalu dokumentaciju možete dostaviti putem e-maila zdravstvena@triglav.ba, lično ili putem pošte.

 


 
Obrasci
Automobilska osiguranja
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
Imovinska osiguranja
Osiguranja na putu
Osiguranje od posljedica nezgode
Životna osiguranja