Na koji period se može ugovoriti životno osiguranje korisnika kredita?

Trajanje osiguranja se poklapa sa razdobljem na koji je kredit podignut i to, od 2 do 25 godina kod jednokratnog plaćanja premije, a za obročno plaćanje premije od 5 do 25 godina. Osigurana suma se utvrđuje tako da je jednaka ili veća od podignutog kredita.