Zaključivanje osiguranja

Dugoročno osiguranje

Ugovor o osiguranju zaključen kod jednog osiguravača za osiguranje imovine, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i pojedine druge vrste neživotnih osiguranja na rok od pet ili više godina. Za tako zaključena osiguranja osiguravači mogu odobravati popuste.
 

Individualno osiguranje

Takva vrsta osiguranja kod kojeg se neposredno osigurava konkretan pojedinac od posljedica različitih vrsta nesretnog slučaja.
 

Kratkoročno osiguranje

Osiguranje gdje osiguravač preuzima obavezu za osiguravajuće slučajeve nastale u dogovorenom periodu, koji je jednak ili kraći od jedne godine (od jednog dana do više mjeseci). Tipična kratkoročna osiguranja su osiguranje priredbi, osiguranja usjeva i plodova…
 

Obavezno osiguranje

Osiguranje od određenih rizika propisano zakonom pojedine zemlje. Sklapa se na osnovu zakonskih odredaba, kad već sam odnos iz osiguranja i pokriće rizika proizlazi iz zakonske odredbe.
 

Dobrovoljno osiguranje

Osiguranje koje se sklapa slobodnom odlukom ili dogovorom između osiguravača i osiguranika, i ne postoji zakonska obaveza niti prisila njegovog sklapanja.
 

Socijalno osiguranje

Osiguranje na načelima solidarnosti, od države organizirana ekonomska zaštita pojedinaca od rizika bolesti, ozljeda, nesposobnosti, smrti, nezaposlenosti, starosti…