Ko se sve može osigurati policom turističkog osiguranja?

S jednom policom osiguranja možete osigurati sebe i svoje uže članove porodice/obitelji – supružnika i djecu.