U kojem vremenskom roku je potrebno prijaviti štetu?

Štetni slučaj je potrebno prijaviti u što kraćem roku, a najkasnije tri dana od kada je osiguranik saznao za osigurani slučaj.