Osiguranje na ugovorenu vrijednost

Osiguranje kod kojeg se šteta nadoknađuje do sporazumno utvrđene visine odštete, koja u pravilu ne prelazi njenu stvarnu vrijednost, već je niža od nje.