Oblici osiguranja

Flotantno osiguranje

U posebnim slučajevima kada se vrijednost osiguranog predmeta tokom godine višekratno mijenja (prema stanju zaliha koje se prijavljuju u ugovorenim rokovima: petnaestodnevno, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje) istovremeno se mijenja i premija osiguranja – u tom slučaju se sklapa flotantno osiguranje.
 

Kasko osiguranje 

Osiguranje prevoznih sredstava. S obzirom na transportne grane kasko osiguranje obuhvata osiguranje pomorskog kaska, osiguranje riječnog kaska, osiguranje avionskog kaska i automobilsko osiguranje. Ovo osiguranje može biti potpuno ili djelimično, i može biti "bilo gdje se vozilo nalazi" ili "samo za vrijeme mirovanja vozila". Prema tome da li se prevozna sredstva pretežno koriste u zemlji ili u inostranstvu postoji domaći i međunarodni kasko.
 

Osiguranje na “ugovorenu sumu”

Osiguranje po principu apstraktne upotrebne vrijednosti. Za razliku od aktivnog i pasivnog osiguranja, osigurana suma nije gornja granica isplate već čvrsto utvrđena obveza osiguravača. U osiguranju na “ugovorenu sumu” ne postoji razlika između sume osiguranja i osigurane vrijednosti, pa za razliku od aktivnih osiguranja ne vrijede odredbe podosiguranja i nadosiguranja i dopušteno je višestruko osiguranje.
 

Osiguranje na “prvi rizik”

Primjenjuje se kod osiguranja imovine, kada se suma osiguranja u pravilu utvrđuje ispod vrijednosti osigurane stvari, a osiguravač prihvata platiti naknadu u visini nastale štete, ali najviše do visine ugovorene sume na “prvi rizik”, i to bez primjene načela podosiguranja, pa i u slučajevima ako je osigurana suma ispod vrijednosti osigurane stvari. Osiguravač tako postupa, jer za osiguranje na “prvi rizik” naplaćuje i veću premijsku stopu od one koju u takvim slučajevima primjenjuje kada se osigurava puna vrijednost stvari.
 

Osiguranja na novu vrijednost

Osiguranje kod kojeg je suma osiguranja jednaka vrijednosti osiguranog predmeta u trenutku nabavke, izrade ili izgradnje bez odbitka amortizacije, tj. umanjenja za istrošenost sredstava. Osiguranja zaključena na novu vrijednost imaju klauzulu zaštitne vrijednosti.
 

Osiguranje na ugovorenu vrijednost

Osiguranje kod kojeg se šteta nadoknađuje do sporazumno utvrđene visine odštete, koja u pravilu ne prelazi njenu stvarnu vrijednost, već je niža od nje.