Kakve su mogućnosti u slučaju nemogućnosti plaćanja premije?

U slučaju da vam vaša trenutna finansijska situacija ne dozvoljava plaćanje premije, osiguravač vam u skladu sa uvjetima osiguranja nudi mogućnosti:

  • mirovanja police osiguranja;
  • kapitalizacije osiguranja.

Posebnim dogovorom možete ugovoriti snižavanje osigurane sume.