Isplata po rođenju djeteta

Za rođenje djeteta nakon prve godine trajanja mješovitnog životnog osiguranja, Osiguravač na zahtjev roditelja, odnosno majke, isplaćuje akontaciju u visini od 10% osigurane sume, odnosno najviše 250,00 EUR. Iznos se za vrijeme trajanja osiguranja isplaćuje samo jednom. Osiguravač obračuna primljenu akontaciju nastupom osiguranog slučaja.